اقامتگاه های سنتی  

ردیف نام واحد اتاق تخت تلفن فاکس آدرس سال بهره برداری
۱ دوستانه ۱۰ ۳۰ ۳۶۲۰۷۳۷۰ یزد ،خیابان امام کوچه جنب مسجد شاه یحیی ،کوچه حسینیان ۱۳۹۶
۲ رباط آجری سریزد ۱۰ ۳۵ ۰۹۱۳۳۵۲۲۱۱۷ مهریز –سریزد –رباط آجری ۱۳۹۶
۳ سروش ۹ ۲۳ ۶۲۶۸۸۰۲ ۳ ۳۶۲۶۸۸۰۲ یزد بلوار بسیج روبروی شرکت آب منطقه ای ۱۳۸۴
۴ ساباط ۶ ۱۶ ۶۲۲۹۳۳۴ ۳ ۳۶۲۲۹۳۳۳ یزد-خیابان شهیدرجائی قبل از باغ دولت آباد ۱۳۸۷
۵ علی بابا( واحه ) ۱۰ ۳۰ ۶۲۰۴۱۶۰ ۳ ۳۶۲۰۴۱۶۰ یزد –خیابان مسجدجامع کوچه سیدرکن الدین

۸۹۱۹۹۴۴۴۱۵

 

۱۳۸۷

۶ ترمه ۱۱ ۳۳ ۳۶۲۰۷۴۱۱ ۳۶۲۱۲۸۹۵ یزد خیابان امام ،خیابان مسجد جامع میدان وقت الساعت ۱۳۹۳
۷ گلشن ۸ ۲۴ ۳۲۳۲۹۶۶۱ ۰۹۱۳۱۵۷۸۶۴۶ میبد ،خیابان طالقانی ،روبروی امام زاده خدیجه خاتون ۱۳۹۵
۸ دالان بهشت ۱۰ ۲۵ ۳۶۲۰۵۸۰۸ ۳۶۲۰۵۸۰۹ یزد،خیابان امام ،کوچه حسینیان،جنب مسجد شاه یحیی ۱۳۹۶
۹ آفاق روشن ابرکوه ۱۰ ۳۰   ابرکوه،خیابان شهیدباهنر،محله دروازه میدان خانه تاریخی آقازاده ۱۳۹۶
۱۰ پارس ۱۰ ۲۸ ۳۶۲۰۹۸۹۶ ۳۶۲۰۹۸۹۵ یزد،خیابان امام،خیابان فهادان،جنب درمانگاه پلاک۲۰ ۱۳۹۶
۱۱ کاروانسرای زین الدین ۳۲ ۷۰ ۳۶۲۰۹۷۷۶ ۳۶۲۰۹۷۷۸ مهریز ،کیلومتر ۶۰ جاده یزد کرمان ۱۳۸۲
۱۲ قنات ۱۱ ۳۳ یزد،محله فهادان جنب هتل کهن کاشانه ۱۳۹۶
۱۳ انار ۱۵ ۳۴ ۳۲۲۸۲۸۷۸ عقدا، خیابان امام خمینی ،بافت تاریخی،جنب حسینیه بزرگ ۱۳۹۶
۱۴ الماس ۱۰ ۳۲ ۳۶۲۰۶۹۰۸ ۳۶۲۰۶۹۰۸ یزد،خیابان امامخمینی،کوچه حسینیان،جنب کوچه۵ حسینیان ۱۳۹۷
۱۵ لیلی ومجنون ۱۱ ۳۰ ۳۸۲۷۸۷۳۵ ۳۸۲۷۸۷۳۵ یزد،خیابان کاشانی کوچه دکترمرتاض بعداز کانون

اصلاح و تربیت  روبروی قلعه قول آباد

۱۳۹۷
۱۶ میبد ۱۲ ۳۰ ۳۲۳۵۸۶۴۴-۵ میبد،خیابان قاضی میرحسین،کوچه جنب مسجد

رضوی کوچه رباط ۳ پلاک۵۵

۱۳۹۷
۱۷ قلعه کهنه ۱۲ ۳۵   یزد،خیابان امام،محله قلعه کهنه ،کوچه ۳۹ ۱۳۹۷
۱۸ باغ تیتو ۱۰ ۳۰ ۰۳۵۳۲۴۲۳۶۰۱ ۰۹۱۲۱۹۳۵۹۹۴ بافق،بلوار امام علی،امام علی ۱۶ ۱۳۹۴
۱۹ عمارت مادری ۸ ۱۵ ۰۳۵۳۲۳۴۷۸۷۱ ۰ میبد،شهیدیه،خیابان انقلاب کوچه شهدا ۲۹ ۱۳۹۷
۲۰ هاشم خان ۱۲ ۳۰ ۳۶۲۷۲۹۸۰ ۰۹۱۳۳۵۲۹۳۴۷ یزدخیابان ایرانشهر،کوچه هاشم خان ۱۳۹۷
۲۱ عمارت بارمان ۱۱ ۲۲ ۳۵۲۷۸۳۴۹ ۰۹۱۳۱۵۲۰۲۷۱ یزد،زارچ،ورودی اله آباد کوچه دوم سمت راست

کوچه مسجدامام رضا (ع)

۱۳۹۷
۲۲ مستوفی ۵ ۱۶ ۳۲۸۲۶۸۵۰ ۰۹۱۲۶۴۹۱۸۶۵ ابرکوه،خیابان شهیدباهنر،کوچه باهنرنوزدهم،پشت

خانه آقازاده

۱۳۹۷
۲۳ قلعه وزیر ۳۱ ۸۵ ۳۲۳۷۱۳۳۵-۹ ۰۹۱۲۳۱۷۳۶۶۴ میبد،روستای رکن آباد،میدان دانش جنب بهزیستی ۱۳۹۷