جشنواره ها و رویداد ها

ردیف

ماه

نیمه اول ماه

نیمه دوم ماه

۱

فروردین

High Season

High Season

۲

اردیبهشت

High Season

High Season

۳

خرداد

جشنواره عشایر- خاتم

جشنواره بادام- تفت

جشنواره زردآلو فراغه- ابرکوه

۴

تیر

نمایشگاه گردشگری- یزد

جشن ثبت جهانی- یزد

جشنواره انگور مروست– خاتم

۵

مرداد

جشنواره آلبالو ده بالا- تفت

جشنواره کبوتر و پرندگان تزئینی- اردکان

۶

شهریور

جشنواره تابستانه- بافق

نمایشگاه صنایع دستی- یزد

۷

مهر

High Season

High Season

۸

آبان

جشنواره زعفران و گیاهان دارویی- بهاباد

جشنواره انار تفت/عقدا/شاهدیه/مبارکه

۹

آذر

جشنواره زیلو- میبد

جشنواره اسب-میبد

جشنواره قورمه- مهریز

جشنواره زردک خرانق- اردکان

جشنواره یلدا- استان

۱۰

دی

جشنواره لبوکلوخ رشکوئیه-تفت

جشنواره محصولات کنجدی-اردکان

جشنواره نان- مهریز

۱۱

بهمن

جشنواره ماهی- بافق

جشنواره تپل اسپورت- بافق

جشنواره دوقلوها- یزد

جشنواره محبت- اشکذر

۱۲

اسفند

جشنواره دست پخت بانوی یزدی- یزد

جشنواره بز ندوشن- میبد

High Season