هتل ها، اقامتگا های سنتی و بومگردی ها  

ردیف نام واحد اقامتی شهرستان ستاره واحد نشانی کامل واحد اقامتی – آدرس پستی شماره تلفن ثابت
۱ هتل صفائیه یزد یزد ۴ یزد – صفائیه -خ تیمسار فلاحی ۳۰-۳۸۲۶۰۲۱۰
۲ هتل سنتی مهر یزد ۳ خ قیام – کوچه فرش -کوچه لب خندق – هتل سنتی مهر ۵-۳۶۲۲۷۴۰۰
۳ هتل تهرانی یزد ۴ یزد -میدان همافر – میدان ابوالفضل (ع) ۳۷۲۱۵۵۱۵
۴ مهمانسرای ایرانگردی و جهانگردی یزد ۳ یزد – بلوار دانشجو ۳۶۲۴۹۱۲۷
۵ هتل ثلاثی یزد ۱ یزد-بلوارامام زاده جعفر- کوچه ششم-هتل ثلاثی ۳۶۲۲۰۶۷۷
۶ هتل سنتی کهن کاشانه یزد ۲ یزد- خیابان امام خمینی کوی فهادان جنب حسینیه ۸ پلاک ۵۹ ۳۶۲۱۲۴۸۵
۷ هتل سنتی جاده ابریشم یزد یزد-خیابان مسجد جامع- کوچه تل خاکستری ۳۶۲۵۲۷۳۰
۸ هتل اطلس یزد ۲ یزد- بلوار شهید صدوقی- نرسیده به میدان همافر ۴-۳۷۲۴۷۱۰۰
۹ هتل فرهنگ یزد ۲ یزد-میدان شهید بهشتی-ابتدای خیابان امام خمینی ۱۲-۳۶۲۶۵۰۱۱ و ۲۹-۳۶۲۶۵۰۲۸
۱۰ هتل شیرکوه تفت تفت ۲ یزد-تفت- بلوار شهید بهشتی ۵-۶۲۳۳۵۰۱-۰۳۵۳
۱۱ هتل پارسیان یزد یزد ۳ یزد- بلوار جمهوری اسلامی- جنب بیمارستان افشار ۳۵۲۵۴۱۱۱ و ۳۵۲۵۳۱۱۱
۱۲ هتل سنتی کیمیا یزد ۲ یزد- میدان شهید بهشتی- خیابان امام کوچه فرهنگ- هتل سنتی کیمیا ۵-۳۶۲۲۸۷۵۳
۱۳ هتل لاله یزد ۳ یزد-بلواربسیج- هتل لاله ۹-۳۶۲۲۵۰۴۸
۱۴ مهمانسرای فرهنگیان یزد یزد ۲ یزد- صفائیه- خیابان تیمسارفلاح- خیابان عدالت ۳۸۲۴۸۷۶۴
۱۵ هتل کاریز اردکان ۱ اردکان- خیابان طالقانی- تقاطع شهید بهشتی ۴-۳۷۲۳۶۰۶۱
۱۶ هتل کاروان یزد ۳ یزد بلوار آزادگان ۳۷۲۱۰۵۱۱
۱۷ هتل ملیکا یزد ۲ یزد بلوار جمهوری ابتدای یزد باف ۳۵۲۳۸۰۰۱
۱۸ هتل باغ مشیرالممالک یزد ۴ یزد خیابان انقلاب ۳۵۲۳۹۷۶۰
۱۹ هتل روشن یزد ۱ یزد خ دهم فروردین ۳۶۲۲۹۷۰۷
۲۰ هتل سنتی سروش یزد یزد بلوار بسیج ۳۶۲۶۸۸۰۲
۲۱ هتل سنتی کاروانسرا یزد ۲ یزد بلوار امامزاده جعفر پشت امامزاده ۳۶۲۲۷۰۵۰
۲۲ هتل سنتی یزد یزد ۲ یزد میدان امیر چقماق ۳۶۲۲۸۵۰۲
۲۳ هتل خاتم یزد ۳ یزد بلوار جمهوری پشت تالار یزد ۳۵۲۳۵۰۰۱-۳
۲۴ هتل سنتی شرق یزد یزد خیابان مسجد جامع ۳۶۲۶۷۷۸۳
۲۵ هتل سنتی داد یزد ۴ یزد خیابان دهم فروردین ۳۶۲۲۹۴۰۰
۲۶ مهمانسرای اردکان اردکان ۲ اردکان بلوار شهید بهشتی جنب نیروی انتظامی ۷۲۲۶۹۶۹-۰۳۵۳
۲۷ کاروانسرا ی زین الدین مهریز ۲ مهریز ۸ کیلومتر قبل مسجد ابوالفضل ۳۸۲۴۳۳۳۸
۲۸ هتل بهجت میبد ۳ میبد ابتدای بلوار بسیج ۷۷۵۵۰۰۵-۰۳۵۳
۲۹ هتل سنتی باغ مرشد یزد یزد بلوار بسیج ۳۶۲۲۶۷۷۳
۳۰ مهمانپذیر بهشتی یزد ۳ یزد میدان شهید بهشتی ابتدای خ امام ۳۶۲۶۵۵۱۷
۳۱ مهمانپذیر آریا یزد ۳ یزد خیابان دهم فروردین ۳۶۲۶۰۴۱۱
۳۲ مهمانپذیرملت یزد ۲ یزد بلوار جمهوری ۳۵۲۵۲۸۹۶
۳۳ مهمانپذیر کویر یزد ۲ یزد خ کاشانی نرسیده به پمپ بنزین ۳۶۲۳۵۵۲۵
۳۴ مهمانپذیر مهدی یزد ۲ یزد میدان ابوذر ۳۸۲۴۹۵۵۷
۳۵ مهمانپذیر امیر چقماق یزد ۱ یزد میدان امیر چقماق ۳۶۲۶۹۸۲۳
۳۶ مهمانپذیر اتوناج یزد ۱ یزد خ امام ۳۶۲۶۰۰۲۹
۳۷ مهمانپذیرناصر میبد ۳ میبد بلوار بسیج ۰۳۵۳۲۳۵۱۷۴۵
۳۸ مهمانپذیر بهار اردکان ۲ اردکان ابتدای کمربندی ۷۲۲۳۰۸۸-۳۵۳
۳۹ هتل سنتی ساباط یزد یزد -خیابان شهید رجایی قبل از باغ دولت آّباد ۳۶۲۲۹۳۳۴
۴۰ هتل سنتی واحه یزد یزد -خیابان مسجد جامع ۳۶۲۰۴۱۶۰
۴۱ هتل سنتی والی یزد ۲ یزد -خیابان امام روبروی شاهزاده فاضل ۴-۳۶۲۲۸۰۵۲
۴۲ هتل سنتی کوروش یزد یزد -خیابان امام محله فهادان نرسیده به زندان اسکندر ۷۰-۳۶۲۰۳۵۶۰
۴۳ هتل سنتی فهادان یزد ۳ یزد -خیابان امام محله فهادان روبروی زندان اسکندر ۳۶۳۰۰۶۰۰
۴۴ هتل سنتی ادیب الممالک یزد ۱ یزد -خیابان قیام کوچه لب خندق پلاک ۸۳ ۳۶۲۲۹۳۲۴
۴۵ هتل آپارتمان امین اشکذر اشکذر میدان بسیج نبش میدان ۳۶۲۷۲۲۰
۴۶ هتل رستوران شاه عباسی مهریز مهریز جاده یزد کرمان بعد از ورودی شهر یزد ۵۲۲۹۵۹۵-۰۳۵۳
۴۷ هتل سنتی ملک التجار یزد یزد – خیابان قیام بازارچه پنجه علی ۳۶۲۲۴۰۶۰
۴۸ هتل باغ سرا اردکان ۲ اردکان جنب شهرداری ۰۳۵۳۲۲۳۹۲۵۱
۴۹ هتل رستوران سنتی مظفر یزد یزد خیابان مطهری کوجه خلف باغ ۳۶۲۲۷۷۸۳
۵۰ مهمانپذیر الزهرا یزد ۲ یزد چهارراه فرهنگیان ابتدای بلوار امامزاده جعفر جنب شیرینی عاصی زاده ۳۶۲۶۸۲۲۹
۵۱ مهمانپذیر گلها یزد یزد خیابان امام خمینی کوچه حاج غلامرضا فقیه پلاک ۷ ۳۶۲۶۹۹۱۶
۵۲ هتل سنتی لب خندق یزد یزد خیابان قیام لب خندق ۳۶۲۲۶۰۰۳
۵۳ هتل زنبق یزد یزد بلوار جمهوری کوچه نیروگاه برق زنبق مجتمع فرهنگی رفاهی برق منطقه ای یزد ۳-۳۵۲۶۰۹۲۰
۵۴ پردیس یزد یزد خیابان امام روبروی بانک ملی ۹-۳۶۲۷۲۰۲۸
۵۵ هتل سنتی خالومیرزا اردکان اردکان -عقدا-خیابان امام خمینی ،جنب دروازه تاریخی ۰۹۱۳۰۰۰۵۱۵۹
۵۶ پردیسان یزد یزد – میدان مارکار ۳۶۲۷۲۴۲۸
۵۷ هتل ارگ جدید یزد ۴ منطقه صفائیه در دامنه کوه مجاور جاده کمربندی کرمان-یزد و نیز روبروی نمایشگاه بین المللی ۹-۳۸۲۸۵۰۰۰
۵۸ ستاره شهر مهریز مهریز ،کیلومتر یک مهریز به یزد نرسیده به پمپ گاز ۰۳۵۳۲۵۲۹۶۸۸
۵۹ میر یزد یزد -خیابان امام کوچه برخوردار ۳۶۲۲۹۵۵۳
۶۰ هتل نیکان بافق بلفق ،بلوار سنگ آهن ،شهرک آهن شهر ۳۲۴۲۹۰۰۴
۶۱ هتل سنتی ترمه یزد یزد خیابان امام خیابان مسجد جامع میدان وقت اساعت ۳۶۲۰۷۴۱۱
۶۲ هتل سنتی خوان دوحد یزد یزد بلوار شهید عاصی زاده ۳۶۲۷۲۹۸۸-۹
۶۳ هتل رستوران باران اشکذر اشکذر،رضوانشهر ،انتهای بلوار۴۵متری روبروی مسجدریگ ۰۳۵۳۲۷۲۸۶۴۰
۶۴ رویای قدیم یزد یزد خیابان سلمان کوچه شهید کاردی ،پلاک۵ ۳۶۲۷۲۷۱۸
۶۵ تابان یزد خیابان امام ،کوچه خواجه خضر
۶۶ باغ تی تو بافق بافق ،خیابان مسجد جامع ،بلوار امام علی ،فرعی ۸ ۰۳۵۳۲۴۲۳۶۰۱
۶۷ فیروزه یزد،خیابان مهدی ،بعد از بانک صادرات ۳۶۲۷۲۹۰۰-۵
۶۸ فاضلی یزد خیابان امام ، خیابان مسجد جامع ،میدان وقت الساعت ۳۶۲۰۸۹۵۵
۶۹ گلشن میبد خیابان طالقانی ،روبروی امام زاده خدیجه خاتون ۰۹۱۳۱۵۷۸۶۴۶
۷۰ مهمانپذیر احسان یزد یزد میدان ابوذر بلوار شهید دشتی جنب پمپ بنزین ۳۸۲۲۸۱۸۶
۷۱ مهمانپذیر بنیاد یزد یزد. خ قیام کوچه حسینیه حاجی یوسف ۰۳۵۳۶۲۷۲۷۵۰- ۳۶۲۷۲۷۵۱
ردیف عنوان نام واحد درجه مسافت تا مرکز استان (کیلومتر) نشانی و تلفن
۱ رستوران برادران عسگری ۱ ۲۰ یزد ، سه راهی طبس۰۹۱۳۳۵۱۰۶۱۱
۲ رستوران شهرآفتاب ۲ ۳۰ یزد ، روبروی روستای شمسی ۰۹۱۳۱۵۲۷۸۲۶
۳ رستوران آریا ۲ ۳۰ یزد ، جنب پمپ بنزین حاجی آباد ۰۹۱۳۱۵۲۷۳۱۷
۴ رستوران شهرآفتاب۲ ۳ ۸۰ اردکان جنب امامزاده سیدنورالدین عقدا ۰۹۱۳۲۶۱۶۴۴۱
۵ چلوکبابی صحرا ۲ ۲۵ یزد مهریز ۰۹۱۳۲۵۰۸۰۲۵
۶ رستوران مسجدحضرت ابوالفضل ۳ ۱۵۰ مهریز جنب مسجد ابوالفضل ۰۹۱۳۲۵۹۱۵۳۲
۷ کبابی سید ۳ ۱۵۰ مهریزجنب مسجد ابوالفضل ۰۹۱۳۳۵۷۳۸۴۳
۸ چلوکبابی گلها ۳ ۱۵۰ مهریزجنب مسجدابوالفضل ۰۹۱۳۱۵۲۶۲۸۳
۹ کبابی مسجدحضرت ابوالفضل ۳ ۱۵۰ مهریزجنب مسجدابوالفضل ۰۹۱۳۲۵۷۴۹۲۲
۱۰ ساندویچی ابوفاضل ۳ ۱۵۰ شهرستان مهریزجنب مسجدابوالفضل ۰۹۱۳۱۵۷۸۱۰۶
۱۱ چلوکبابی باباکوهی ۲ ۲۵۰ هرات ومروست جاده شهربابک ۰۹۱۳۳۵۶۸۰۰۱
۱۲ ساندویچی نمونه ۳ ۳۰ تفت روستای اسلامیه ۰۳۵۳۶۴۶۳۲۰۵
۱۳ رستوران عقابکوه ۲ ۴۰ تفت روستای اسلامیه ۰۹۱۳۳۵۲۹۲۶۲
۱۴ چلوکبابی سرچشمه علی آباد ۳ ۵۰ تفت به ابرکوه گردنه علی آباد۰۹۱۳۳۵۲۵۷۸۴
۱۵ کبابی عدالت ۲ ۸۰ دهشیر۰۹۱۳۴۵۱۵۵۴۸
۱۶ کبابی میرزاعباس ۲ ۸۰ دهشیر۰۹۱۳۱۵۴۹۹۳۵
۱۷ کبابی صدف ۲ ۸۰ دهشیر۰۹۱۶۹۷۲۴۰۸۱
۱۸ کبابی سرای سبز ۳ ۳۰ تفت روستای اسلامیه ۰۳۵۳۶۴۶۳۲۹۳
۱۹ چلوکبابی شیرکوه ۳ ۳۰ اسلامیه ۰۹۱۳۳۵۸۷۹۲۳
۲۰ چلوکبابی دلپذیر ۳ ۳۰ تفت روستای اسلامیه ۰۹۱۳۴۵۱۵۶۸۴
۲۱ کبابی موذن ۳ ۳۰ تفت روستای اسلامیه ۰۹۱۳۲۷۴۴۳۹۵
۲۲ کبابی ثامن الائمه ۳ ۲۰۰ جاده دهشیر ابرکوه جنب مسجد امام رضا(ع)
۲۳ چلوکبابی نگین کویر ۳ ۵۰ خرانق ۰۹۱۳۱۵۱۲۴۲۷
۲۴ پذیرایی سنتی شاه مردان ۱ یزد خ کاشانی کوچه مازاریها ۰۹۱۳۳۵۱۵۷۵۵
۲۵ پذیرایی سنتی حمام خان ۱ یزد خ قیام جنب میدان خان ۳۶۲۷۰۳۶۶
۲۶ پذیرایی سنتی شاه عباسی ۵۰ میبد کاروانسرای شاه عباسی ۰۹۱۳۱۵۳۶۷۷۲
۲۷ ییلاقی باغ شاه ۳۵ تفت ده بالا ۰۹۱۳۱۵۱۷۷۶۸
۲۸ ییلاقی باغ بهشت ۳۰ تفت طزرجان ۰۹۱۳۱۵۱۰۰۱۲
۲۹ پذیرایی سنتی سور ۰ یزد بلوار امامزاده جعفر(ع) ۳۶۲۶۱۳۹۴
۳۰ پذیرایی سنتی یزد ۰ یزد بلوار امامزاده جعفر خ مصلی جنب حسینیه میرفطب ۳۶۲۶۴۷۹۵
۳۱ پذیرایی سنتی شبستان محسن ۰ یزد بلوار بسیج جنب آب انبار رستم گیو۳۶۲۳۰۵۳۱
۳۲ پذیرایی سنتی کاروان صفوی ۰ مهریز – سریزد۰۹۱۳۳۵۷۹۲۹۷
۳۳ پذیرایی سنتی خوان دوحد ۰ یزد بلوار عاصی زاده کوچه سنگریزه ۳۶۲۷۰۳۳۶
۳۴ ییلاقی فانوس ۰ تفت ده بالا جنب حسینیه جان برازجان ۰۹۱۳۹۵۱۱۵۰۵
۳۵ پذیرایی سنتی ضیائیه ۰ یزد داخل محوطه زندان اسکندر ۰۹۱۳۱۵۸۱۶۳۲
۳۶ پذیرایی سنتی چهل دخترون ۳۵ مهریز حمام مجموعه تاریخی مهرپادین
۳۷ پذیرایی سنتی باغ دولت آباد ۰ یزد باغ دولت آباد
۳۸ پذیرایی سنتی شمس العماره ۲ یزد مهدی آباد باغ روآب
۳۹ پذیرایی سنتی وحشی بافقی ۰ بافق
۴۰ پذیرایی سنتی باغ گردو ۵۰ تفت روستای طزرجان ۰۹۱۳۱۵۲۴۱۶۷
۴۱ پذیرایی سنتی گل انار ۱۰ یزد -شاهدیه
۴۲ پذیرایی سنتی الماس کوهستان ۵۰ تفت کیلومتر ۷ جاده تفت ده بالا
۴۳ پذیرایی سنتی باغ گیلاس ۶۰ تفت روستای ده بالا مزرعه آمحسن
۴۴ پذیرایی سنتی مهرنگار ۳۰ مهریز جنب سرو منگاباد
۴۵ پذیرایی سنتی شاندیز ۰ تفت جنب پارک شهر ۰۹۱۳۳۵۹۵۶۴۹
۴۶ پذیرایی سنتی مرغ طلایی ۰ تفت محله گرمسیر
۴۷ پذیرایی سنتی نحرمسیح ۰ خاتم هرات چاهک خیابان آزادی ۰۹۱۳۱۵۶۶۵۷۲
۴۸ پذیرایی سنتی پائیزان ۰ مهریز میدان فاطمیه جنب رستوران طباطبایی۰۹۱۳۳۷۳۸۰۴۷
۴۹ پذیرایی سنتی سزار ۰ یزد صفائیه نبش میدان ابوذر
۵۰ ساندویچی مهدی ۰ مهریز مسجد ابوالفضل
۵۱ رستوران زاینده رود ۰ خاتم جاده شهربابک
۵۲ جگرکی حضرتی ۰ مهریز داخل بازارچه مسجد ابوالفضل
۵۳ پذیرایی سنتی باغ سبز ۰ تفت ده بالا مسجد هدشی کوچه میرمیران پلاک ۷۷
۵۴ پذیرایی سنتی ترمه وترنج ۲ یزد محله فهادان ۰۹۱۳۳۵۴۱۵۵۸
۵۵ پذیرایی سنتی ترنج ۰ اردکان ۰۹۱۳۱۵۲۹۱۸۱
۵۶ پذیرایی سنتی مروارید ۲ یزد خیابان سیدگلسرخ کوچه شاه ابوالقاسم۰۹۱۳۱۵۳۳۸۰۹
۵۷ رستوران آریانا ۵ یزد ،صفائیه ،بلوار جهاد مجتمع سپهر طبقه پنجم۰۹۱۲۱۱۱۴۱۳۷
۵۸ پذیرایی سنتی باغ نمیر(صدری) ۰ تفت ،۰۹۱۳۱۵۳۱۸۴۳
۵۹ پذیرایی سنتی هشت بهشت ۱۰ یزد،صفائیه ،بعد از میدان صدا وسیما
۶۰ پذیرایی سنتی مطبخ ۰ میبد خ امام کوچه جنب بانک صادرات مرکزی ۰۹۱۳۵۲۰۷۵۷۷ ۳
۶۱ رستوران ملک ناز خاتم ۰ هرات م جهاد ابتدای خ شهدا رستوران سنتی ملک ناز ۰۹۱۳۱۵۲۵۵۴۶ – ۰۹۱۳۳۵۱۷۰۱۸
۶۲ پذیرایی سنتی شازده ۰ یزد خ سلمان کوچه گازرگاه کوچه شهید صفدرخانی
۶۳ پذیرایی سنتی آب و آتش وفا ۰ یزد خ دهم فروردین دروازه قصابها ۰۹۱۳۱۵۴۹۵۲۲
۶۴ پذیرایی سنتی باغ سبز ۰ تفت ده بالا محله توده مسجد هدشی کوچه میرمیران پ۷۷ ۰۹۱۳۱۵۱۶۹۰۸
۶۵ پذیرایی سنتی باغ سنگی ۰ سانیچ
۶۶ پذیرایی سنتی پردیس ۰ تفت جاده اسلامیه سانیچ نبش جاده صادق آباد
۶۷ پذیرایی سنتی درویش ۰ یزد خ کاشانی کوچه دکتر مرتاض
۶۸ پذیرایی سنتی شبهای ناز ۰ یزد خیابان امام کوچه برخوردار بن بست ۳ پلاک ۳۷- ۰۹۱۳۵۱۷۶۱۸۳
۶۹ پذیرایی سنتی فوکا ۰ یزد خ امام خ مسجد جامع
۷۰ پذیرایی سنتی کاریزما ۰ یزد. خیابان مسجد جامع روبروی خانه شکوهی- ۰۹۱۳۱۵۲۱۱۵۵
۷۱ پذیرایی سنتی ماهان کویر گردشگری بافق ۰ یزد خ امام. نرسیده به امیر چقماق روبروی کتابخانه شرف الدین علی
۷۲ پذیرایی سنتی لمپا ۰ یزد. بلوار بسیج. بلوار عاصی زاده. کوچه ۸- ۰۹۱۳۲۵۴۶۶۰۳
۷۳ پذیرایی سنتی مهرارم ۰ اسلامیه- ۳۲۶۶۲۰۹۴
۷۴ پذیرایی سنتی ناب ۰ یزد چهارراه فرهنگیان بلوار پاکنژاد- ۰۹۱۳۲۵۰۷۰۵۰
۷۵ پذیرایی سنتی هفت خوان ۰ یزد خ ایرانشهر کوچه هاشم خان
۷۶ ییلاقی ییلاقی دهکده ۰ جنب پیست سخوید- ۰۹۱۳۱۵۱۸۱۱۰
۷۷ پذیرایی سنتی خانه پدری ۰ خ سید گلسرخ لرد کیوان کوچه جنب آتش نشانی- ۰۹۳۸۶۴۵۸۵۶۶
۷۸ پذیرایی سنتی لوشاتو ۰ یزد بلوار خرمشهر بلوار امیر کبیر جنب دانشکده امام علی ع
۷۹ پذیرایی سنتی مستوفی ۰ ابرکوه. خ باهنر. کوچه باهنر۱۹- محله قلعه نو- ۰۹۱۲۶۴۹۱۸۶۵
۸۰ پذیرایی سنتی هفت آذر ۰ یزد فهادان روبروی شهدای فهادان- ۰۹۱۳۵۲۱۱۴۱۷
۸۱ پذیرایی سنتی شاهنامه ۰ ابرکوه بلوار جمهوری اسلامی- جاده عز آباد- ۰۹۱۳۲۵۸۸۸۹۴
۸۲ پذیرایی سنتی ماهور ۰ یزد. میدان امیر چقماق کوچه شهید عهدی (جنب هتل سنتی) کوچه قصابها
۸۳ پذیرایی سنتی کومه بی بی سید ۰ ابرکوه محله پشت آسیاب- کوی همت ۲۲ (بی بی سید)
۸۴ چلوکبابی امام رضا ع ۰ خاتم روبروی شرکت گوشت
۸۵ رستوران بابا کوهی ۰ ابرکوه جنب بوستان فراغه
۸۶ رستوران پاسارگاد ۰ اشکذر جاده سنتو یزد میبد ابتدای ورودی مجتمع شمسی
۸۷ کبابی ترانزیت ۰ تنگ چنار- میدان آزادی
۸۸ کبابی دایی اصغر ۰ جاده یزد کرمان مسجد ابوالفضل
۸۹ کبابی دهکده ۰ روستای شاه آباد قبل از علی آباد
۹۰ کبابی سادات ۰ جاده یزد کرمان مسجد ابوالفضل
۹۱ کبابی سادات ۰ جاده یزد کرمان مسجد ابوالفضل
۹۲ ساندویچی امید ۰ رباط پشت بادام
۹۳ ساندویچی ولی عصر ۰ تفت اسلامیه
۹۴ رستوران ستاره کویر ۰ جاده یزد کرمان مسجد ابوالفضل
۹۵ کبابی سراب ۰ عقدا جنب امامزاده سید نورالدین
۹۶ رستوران سیب ۰ اشکذر جاده سنتو یزد میبد جنب پمپ بنزین حاجی آباد
۹۷ کبابی فضل الله ۰ تفت دهشیر
۹۸ کبابی دایی ۰ خرانق جنب مسجد طریق الرضا
۹۹ کبابی مهدی ۰ تفت بخ و گاریزات جنب پمپ بنزین گاریز
۱۰۰ کبابی ولایت ۰ خرانق جنب مسجد طریق الرضا
۱۰۱ کبابی ولایت ۰ خرانق نبش کوچه کاروانسرا
۱۰۲ رستوران همسفر ۰ کیلومتر ۴۰ جاده یزد میبد
۱۰۳ رستوران مجتمع خدماتی آتنا مهریز ۰ کیلومتر ۳۰ جاده یزد مهریز
۱۰۴ رستوران مجتمع خدماتی آنا میبد ۰ کیلومتر ۵۰ جاده یزد میبد
۱۰۵ رستوران مجتمع خدماتی خورشید اردکان ۰ ساغند جنب امامزاده ساغند
۱۰۶ رستوران مجتمع خدماتی رفاهی پارس ۰ عقدا- ۴ کیلومتر بعد از عقدا- روبروی مجتمع کاسپین
۱۰۷ رستوران مجتمع خدماتی رفاهی سبحان ۰ ابرکوه- فراغه/ روبرو ایست و بازرسی
۱۰۸ رستوران مجتمع خدماتی رفاهی غزال ۰ اردکان کیلومتر ۴۰ جاده چوپانان
۱۰۹ رستوران مجتمع خدماتی رفاهی کاسپین ۰ عقدا ۴ کیلومتر بعد از عقدا
۱۱۰ رستوران مجتمع گردشگری پدیده المپیک ۰ خاتم مروست بلوار پاسداران روبروی پمپ بنزین
۱۱۱ رستوران مجموعه گردشگری باغ آهو ۰ روستای سریزد. روبرو کارخانه تن ماهی مروا
۱۱۲ رستوران شمشیری ۰ جاده یزد مهریز مجتمع بین راهی آتنا
۱۱۳ رستوران بناب ۰ مهریز جاده یزد کرمان بعد از پلیس راه. مجتمع بین راهی آتنا
۱۱۴ ساندویچی پارس ماده ۳۵ ۰ اردکان. رباط پشت بادام
۱۱۵ ساندویچی سید ماده ۳۵ ۰ خاتم سراهی روستای ترکان
۱۱۶ رستوران مجتمع خدماتی بین راهی ۰ عقدا- ۴ کیلومتر بعد
۱۱۷ کبابی اکبر جوجه ۰ مهریز
۱۱۸ ساندویچی بهار ماده ۳۵ ۰ تفت. جنب پمپ بنزین فیض آباد
ردیف نام واحد اتاق تخت تلفن فاکس آدرس سال بهره برداری
۱ دوستانه ۱۰ ۳۰ ۳۶۲۰۷۳۷۰ یزد ،خیابان امام کوچه جنب مسجد شاه یحیی ،کوچه حسینیان ۱۳۹۶
۲ رباط آجری سریزد ۱۰ ۳۵ ۰۹۱۳۳۵۲۲۱۱۷ مهریز –سریزد –رباط آجری ۱۳۹۶
۳ سروش ۹ ۲۳ ۶۲۶۸۸۰۲ ۳ ۳۶۲۶۸۸۰۲ یزد بلوار بسیج روبروی شرکت آب منطقه ای ۱۳۸۴
۴ ساباط ۶ ۱۶ ۶۲۲۹۳۳۴ ۳ ۳۶۲۲۹۳۳۳ یزد-خیابان شهیدرجائی قبل از باغ دولت آباد ۱۳۸۷
۵ علی بابا( واحه ) ۱۰ ۳۰ ۶۲۰۴۱۶۰ ۳ ۳۶۲۰۴۱۶۰ یزد –خیابان مسجدجامع کوچه سیدرکن الدین

۸۹۱۹۹۴۴۴۱۵

 

۱۳۸۷

۶ ترمه ۱۱ ۳۳ ۳۶۲۰۷۴۱۱ ۳۶۲۱۲۸۹۵ یزد خیابان امام ،خیابان مسجد جامع میدان وقت الساعت ۱۳۹۳
۷ گلشن ۸ ۲۴ ۳۲۳۲۹۶۶۱ ۰۹۱۳۱۵۷۸۶۴۶ میبد ،خیابان طالقانی ،روبروی امام زاده خدیجه خاتون ۱۳۹۵
۸ دالان بهشت ۱۰ ۲۵ ۳۶۲۰۵۸۰۸ ۳۶۲۰۵۸۰۹ یزد،خیابان امام ،کوچه حسینیان،جنب مسجد شاه یحیی ۱۳۹۶
۹ آفاق روشن ابرکوه ۱۰ ۳۰   ابرکوه،خیابان شهیدباهنر،محله دروازه میدان خانه تاریخی آقازاده ۱۳۹۶
۱۰ پارس ۱۰ ۲۸ ۳۶۲۰۹۸۹۶ ۳۶۲۰۹۸۹۵ یزد،خیابان امام،خیابان فهادان،جنب درمانگاه پلاک۲۰ ۱۳۹۶
۱۱ کاروانسرای زین الدین ۳۲ ۷۰ ۳۶۲۰۹۷۷۶ ۳۶۲۰۹۷۷۸ مهریز ،کیلومتر ۶۰ جاده یزد کرمان ۱۳۸۲
۱۲ قنات ۱۱ ۳۳ یزد،محله فهادان جنب هتل کهن کاشانه ۱۳۹۶
۱۳ انار ۱۵ ۳۴ ۳۲۲۸۲۸۷۸ عقدا، خیابان امام خمینی ،بافت تاریخی،جنب حسینیه بزرگ ۱۳۹۶
۱۴ الماس ۱۰ ۳۲ ۳۶۲۰۶۹۰۸ ۳۶۲۰۶۹۰۸ یزد،خیابان امامخمینی،کوچه حسینیان،جنب کوچه۵ حسینیان ۱۳۹۷
۱۵ لیلی ومجنون ۱۱ ۳۰ ۳۸۲۷۸۷۳۵ ۳۸۲۷۸۷۳۵ یزد،خیابان کاشانی کوچه دکترمرتاض بعداز کانون

اصلاح و تربیت  روبروی قلعه قول آباد

۱۳۹۷
۱۶ میبد ۱۲ ۳۰ ۳۲۳۵۸۶۴۴-۵ میبد،خیابان قاضی میرحسین،کوچه جنب مسجد

رضوی کوچه رباط ۳ پلاک۵۵

۱۳۹۷
۱۷ قلعه کهنه ۱۲ ۳۵   یزد،خیابان امام،محله قلعه کهنه ،کوچه ۳۹ ۱۳۹۷
۱۸ باغ تیتو ۱۰ ۳۰ ۰۳۵۳۲۴۲۳۶۰۱ ۰۹۱۲۱۹۳۵۹۹۴ بافق،بلوار امام علی،امام علی ۱۶ ۱۳۹۴
۱۹ عمارت مادری ۸ ۱۵ ۰۳۵۳۲۳۴۷۸۷۱ ۰ میبد،شهیدیه،خیابان انقلاب کوچه شهدا ۲۹ ۱۳۹۷
۲۰ هاشم خان ۱۲ ۳۰ ۳۶۲۷۲۹۸۰ ۰۹۱۳۳۵۲۹۳۴۷ یزدخیابان ایرانشهر،کوچه هاشم خان ۱۳۹۷
۲۱ عمارت بارمان ۱۱ ۲۲ ۳۵۲۷۸۳۴۹ ۰۹۱۳۱۵۲۰۲۷۱ یزد،زارچ،ورودی اله آباد کوچه دوم سمت راست

کوچه مسجدامام رضا (ع)

۱۳۹۷
۲۲ مستوفی ۵ ۱۶ ۳۲۸۲۶۸۵۰ ۰۹۱۲۶۴۹۱۸۶۵ ابرکوه،خیابان شهیدباهنر،کوچه باهنرنوزدهم،پشت

خانه آقازاده

۱۳۹۷
۲۳ قلعه وزیر ۳۱ ۸۵ ۳۲۳۷۱۳۳۵-۹ ۰۹۱۲۳۱۷۳۶۶۴ میبد،روستای رکن آباد،میدان دانش جنب بهزیستی ۱۳۹۷
ردیف نام واحد درجه و گروه اتاق تخت تلفن فاکس آدرس سال بهره برداری
۱ مهمانپذیر بهشتی ۱ ۱۳ ۳۵ ۶۲۶۵۵۱۷ ۳ یزد –میدان شهید بهشتی اول خیابان امام ۱۳۵۸
۲ مهمانپذیر آریا ۳ ۲۸ ۷۳  ۳۶۲۶۰۴۱۱ یزد خیابان دهم فروردین ۱۳۴۵
۳ مهمانپذیر ملت ۲ ۱۴ ۳۵ ۵۲۵۲۸۹۶ ۳ یزد بلوار جمهوری ۱۳۷۰
۴ مهمانپذیر کویر ۲ ۲۷ ۶۸ ۶۲۳۵۵۲۵ ۳ یزد خیابان کاشانی روبروی پمپ بنزین ۱۳۵۵
۵ مهمانپذیر مهدی ۲ ۱۰ ۲۷ ۸۲۴۹۵۵۷ ۳ یزد میدان ابوذر ۱۳۸۱
۶ مهمانپذیر امیرچقماق ۳ ۱۳ ۳۱ ۶۲۶۹۸۲۳ ۳ یزد میدان امیر چقماق ۱۳۶۱
۷ مهمانپذیر اتوناج ۳ ۱۴ ۳۸ ۶۲۶۰۰۲۹ ۳ یزد خیابان امام بعدازکوچه فرهنگ

۸۹۱۳۷۳۳۳۷۶

۱۳۳۴
۸ مهمانپذیر ناصر ۱ ۱۷ ۳۴ ۰۳۵۳۲۳۵۱۷۴۵ میبد بلوار بسیج روبروی فرمانداری ۱۳۷۵
۹ مهمانپذیر الزهرا ۸ ۲۹ ۶۲۶۸۲۲۹ ۳ یزد چهارراه فرهنگیان جنب شیرینی عاصی زاده ۱۳۸۹
۱۰ مهمانپذیر گلها ۳ ۱۱ ۳۰ ۶۲۶۹۹۱۶ ۳ یزد میدان شهی بهشتی ابدای خیابان امام کوچه حاج غلامرضا فقیه پلاک ۷ ۱۳۸۹
۱۱ مهمانپذیر گل یاس (پردیس) ۲ ۱۰ ۳۰ ۹-۶۲۷۲۰۲۸ ۳ یزد خیابان امام روبروی بانک ملی ۱۳۹۴
۱۲ مهمانپذیر پردیسان ۱ ۱۰ ۳۰ ۳۶۲۷۲۴۲۸ یزد میدان مارکار کوچه شهید دیمی روبروی فرش مشهد ۱۳۹۳
۱۳ مهمانپذیر میر ۳ ۱۰ ۳۰ ۶۲۲۹۵۵۳ ۳ یزد خیابان امام –کوچه برخوردار ۱۳۹۳
۱۴ مهمانپذیر تابان ۱ ۱۰ ۳۰ ۰۹۱۳۱۵۱۱۹۹۹ یزد خیابان امام ،کوچه خواجه خضر ۱۳۹۴
۱۵ مهمانپذیر احسان ۳ ۲۰ ۴۰ ۳۸۲۲۸۱۸۶ یزد ،میدان ابوذر ،بلوار شهید دشتی ،جنب پمپ بنزین طباطبایی ۱۳۹۵
۱۶ مهمانپذیر بنیاد ۳ ۹ ۲۲ ۳۶۲۷۲۷۵۰ ۳۶۲۷۲۷۵۱ یزد،خیابان قیام،کوچه حسینیه حاجی یوسف ۱۳۹۵
۱۷ مهمانپذیر فاطیما ۱ ۱۳ ۲۶ ۳۶۲۲۶۹۶۵ یزد ،بلوار مدرس،میدان نماز،اکرم آباد بلوار امام حسین روبروی بیمارستان شهدای کارگر طبقه همکف ۱۳۹۶
ردیف نام واحد درجه و گروه اتاق تخت تلفن فاکس آدرس سال بهره برداری
۱ هتل صفائیه ۵ ستاره ۱۹۲ ۴۱۸ ۳۰-۳۸۲۶۰۲۱۰ ۸۲۴۲۸۱۱ ۳ یزد –صفائیه خیا بان تیمسار فلاحی ۱۳۳۵
۲ هتل پارسیان ۳ ستاره ۳۳ ۶۱ ۳۵۲۵۴۱۱۱  ۳۵۲۵۶۴۴۴ یزد-بلوار جمهوری پشت بیمارستان افشار ۱۳۵۱
۳ هتل کاروان ۳ ستاره ممتاز ۳۱ ۷۴ ۳۷۲۱۰۵۱۱  ۳۷۲۱۵۵۰۰ یزد- بلوارآزادگان نرسیده به فرودگاه ۱۳۸۰
۴ هتل فرهنگ ۲ ستاره ۲۳ ۵۷ ۳۶۲۶۵۰۱۱  ۳۶۲۶۰۷۲۵ یزد – میدان شهید بهشتی ابتدای خیابان امام خمینی –کوچه فرهنگ۸۹۱۳۷۱۳۹۶۱ ۱۳۵۳
۵ هتل ثلاثی ۱ ستاره ۱۳ ۳۱ ۳۶۲۲۰۶۷۷  ۳۶۲۶۱۲۸۹ یزد بلوار امامزاده جعفر –جنب پاساژ موسوی

بن بست ششم

۱۳۷۳

 

۶ هتل تهرانی ۴ ستاره ۴۵ ۱۰۰ ۳۷۲۱۵۵۱۵ ۷۲۱۳۰۰۳ ۳ یزد میدان ابوالفضل ابتدای بلوارتفت ۱۳۸۱
۷ هتل اطلس ۲ ستاره ممتاز ۱۷ ۵۱ ۴-۷۲۴۷۱۰۰ ۳  ۳۷۲۴۴۴۲۲ یزد بلوار شهید صدوقی مابین میدان باهنر وهمافر ۱۳۸۲
۸ هتل ملیکا ۲ ستاره ۱۶ ۳۵ ۴-۵۲۳۸۰۰۱ ۳  ۳۵۲۳۸۰۰۰ یزد –بلوار جمهوری –ابتدای یزد باف ۱۳۸۲
۹ هتل لاله ۳ ستاره ممتاز ۴۲ ۱۰۵ ۹-۶۲۲۵۰۴۸ ۳  ۶۲۶۳۸۳۰ ۳ یزد بلوار بسیج –محله تل-جنب آب انبار گلشن

۸۹۱۳۷۵۳۴۷۸

۱۳۸۳
۱۰ هتل باغ  مشیر الممالک ۴ ستاره ممتاز ۸۰ ۱۶۵ ۵۲۳۹۷۶۰ ۳  ۳۵۲۵۳۹۷۹ یزد- خیابان انقلاب بلوار مشیر ۱۳۸۳
۱۱ مهمانسرای جهانگردی یزد ۳ ستاره ممتاز ۳۸ ۸۸ ۳۰-۶۲۴۹۱۲۷ ۳  ۳۶۲۴۷۲۲۲ یزد – بلوار دانشجو جنب اداره کل ارشاد ۱۳۶۵
۱۲ هتل سنتی ملک اتجار ۲۳ ۵۴ ۶۲۲۴۰۶۰ ۳  ۳۶۲۶۱۴۷۹ یزد خیابان قیام بازارچه پنجه علی

۸۹۱۳۶۶۳۷۹۷

۱۳۸۰

 

۱۳ مهمانسرای فرهنگیان ۲ستاره ممتاز ۲۹ ۱۱۶ ۹-۸۲۵۰۰۴۱ ۳  ۳۸۲۴۸۷۶۴ یزد –صفائیه-خیابان عدالت مجتمع آموزشی و رفاهی فرهنگیان ۱۳۸۰
۱۴ هتل سنتی جاده ابریشم ۱ ستاره ۹ ۲۰  ۳۶۲۵۲۷۳۰  ۳۶۲۱۷۷۰۳ یزد خیابان مسجد جامع کوچه تل خاکستری ۱۳۸۲
۱۵ هتل سنتی    کهن کاشانه ۲ستاره ۱۶ ۳۸ ۶۲۱۲۴۸۵ ۳  ۳۶۲۱۰۳۹۳ یزد- خیابان امام محله فهادان کوجه روبروی موزه سکه حیدر زاده ۱۳۸۳
۱۶ هتل روشن ۱ستاره ممتاز ۲۲ ۵۳ ۶۲۲۹۷۰۷ ۳  ۳۶۲۶۶۴۷۰ یزد –خیابان دهم فروردین ۱۳۸۳
۱۷ هتل سنتی مهر ۳ ستاره ۲۳ ۵۰ ۵-۶۲۲۷۴۰۰ ۳  ۳۶۲۲۷۴۰۵ یزد خیابان قیام کوچه لب خندق ۱۳۸۳
۱۸ هتل سنتی کاروانسرا ۲ستاره ممتاز ۲۰ ۴۳ ۶۲۲۷۰۵۰ ۳  ۳۶۲۲۵۶۰۰ یزد بلوار امامزاده جعفر خیابان مصلی

۸۹۱۳۶۳۴۱۵۴

۱۳۸۴
۱۹ هتل سنتی یزد ۳ستاره ۲۳ ۵۳ ۹-۶۲۲۸۵۰۰ ۳  ۳۶۲۲۸۰۱۰ یزد میدان امیر چقماق خانه رشتیان ۱۳۸۵
۲۰ هتل خاتم ۳ ستاره ۴۰ ۱۰۰ ۳-۵۲۳۵۰۰۱ ۳  ۳۵۲۳۵۰۰۲ یزد-بلوار جمهوری کوچه جنب تالار یزد ۱۳۸۵
۲۱ هتل سنتی رز(کیمیا) ۲ستاره ۱۱ ۲۷ ۶۲۲۸۷۵۳ ۳  ۳۶۲۲۸۷۵۵ یزد-میدان شهید بهشتی ابتدای خیابان امام کوچه فرهنگ ۸۹۱۳۷۱۳۹۵۱ ۱۳۸۵
۲۲ هتل سنتی شرق ۱ ستاره ۱۵ ۳۷ ۶۲۶۷۷۸۳ ۳  ۳۶۲۶۷۷۸۳ یزد –خیابان مسجدجامع کوچه دکتر کازرونی ۱۳۸۵
۲۳ هتل داد ۴ستاره ممتاز ۸۸ ۱۸۵ ۶۲۲۹۴۰۰ ۳  ۳۶۲۲۹۴۴۹ یزد- خیابان دهم فروردین پلاک ۲۱۴ ۱۳۸۶
۲۴ هتل شیرکوه ۲ستاره ممتاز ۳۸ ۹۳ ۰۳۵۳۲۶۳۳۵۰۱ ۰۳۵۳۲۶۲۳۵۰۰ تفت ابتدای بلوار شهید بهشتی ۱۳۷۹
۲۵ مهمانسرای اردکان ۲ستاره ممتاز ۱۸ ۴۰ ۰۳۵۳۲۲۲۶۹۶۹  ۰۳۵۳۲۲۲۹۹۱۲ اردکان بلوار شهید بهشتی جنب کلانتر ۱۱

۸۹۵۱۸۳۷۱۱۹

۱۳۶۱
۲۶ هتل کاریز ۱ستاره ۱۱ ۳۱ ۰۳۵۳۲۲۶۰۶۲  ۳۲۲۲۶۰۲۰ اردکان بلوار شهید بهشتی تقاطع طالقانی

۸۶۵۱۶۶۳۳۵۴

 

۱۳۸۵

۲۷ هتل بهجت ۳ستاره ۲۲ ۶۰ ۰۳۵۳۲۳۵۵۰۰۵ ۳۲۳۵۵۰۰۸ میبد ابتدای بلوار بسیج جنب پل زیر گذر ۱۳۸۵
۲۸ هتل رستوران شاه عباسی ۱۴ ۱۴ ۰۳۵۳۲۵۲۹۵۹۵ ۳۲۵۲۹۵۹۸ مهریز جاده یزد کرمان بعدازورودی شهر ۱۳۸۶
۲۹ هتل رستوران باغ مرشد ۸ ۱۶ ۶۲۲۶۷۷۳ ۳  ۳۶۲۲۶۷۷۴ یزد بلوار بسیج روبروی شهرداری منطقه دو ۱۳۸۶
۳۰ هتل سنتی والی ۳ستاره ۱۹ ۴۸ ۳-۶۲۲۸۰۵۲ ۳ ۳۶۲۲۸۰۵۴ یزد خیابان امام روبروی شاهزاده فاضل ۱۳۸۷
۳۱ هتل سنتی کورش ۱ ستاره ۱۳ ۴۰ ۶۲۰۳۵۸۰ ۳ ۳۶۲۰۳۵۶۰ یزد خیابان امام محله فهادان قبل از زندان اسکندر

روبروی اداره شهرستان میراث

۱۳۸۷
۳۲ هتل سنتی فهادان ۳ستاره ممتاز ۲۸ ۸۴ ۶۳۰۰۶۰۰ ۳ ۳۶۳۰۰۶۰۰ یزد خیابان امام محله فهادان روبروی زندان اسکندر

۸۹۱۹۹۵۴۹۸۸

 

۱۳۸۷

۳۳ هتل سنتی ادیب الممالک ۱ستاره سنتی ۱۱ ۳۰ ۶۲۲۹۳۲۴ ۳ ۳۶۲۷۰۵۰۶ یزد خیابان قیام کوچه لب خندق پلاک ۸۳ ۱۳۸۷
۳۴ هتل آپارتمان امین ۱۶ ۹۰ ۰۳۵۳۲۷۲۷۲۲۰ ۰۳۵۳۲۷۲۵۹۸۸ صدوق- اشکذر نبش میدان بسیج ۱۳۸۷
۳۵ هتل باغسرا ۱ستاره ۶ ۱۶ ۰۳۵۳۲۲۳۹۲۵۱ ۳۲۲۳۹۲۵۰ اردکان- جنب شهرداری ۱۳۸۸
۳۶ هتل سنتی مظفر ۳ستاره معمولی ۱۹ ۴۶  ۳۶۲۲۷۷۸۳  ۳۶۲۲۷۶۶۵ یزد خیابان مطهری کوچه خلف باغ ۱۳۸۹
۳۷ هتل سنتی لب خندق ۱۰ ۲۵ ۶۲۲۶۰۰۳ ۳  ۳۶۲۲۶۰۰۳ یزد خیابان قیام کوچه لب خندق

۸۹۱۹۹۳۵۱۷۳

۱۳۸۹
۳۸ هتل زنبق ۴ستاره ۲۸ ۹۶ ۳-۵۲۶۰۹۲۰ ۳  ۳۵۲۶۰۹۲۰ یزد بلوار جمهوری گوچه نیروگاه زنبق مجتمع فرهنگی رفاهی برق منطقه ای یزد  

۱۳۹۰

۳۹ هتل سنتی خالومیرزا ۱ستاره ۶ ۱۸ ۰۳۵۳۲۲۸۲۷۶۷ ۰۹۱۳۰۰۰۵۱۵۹ عقدا ۱۳۹۰
۴۰ هتل سنتی      حاج ملک ۱۰ ۴۰ ۳۲۳۲۲۲۲۱   میبد خیابان سلمان فارسی چهارراه امام رضا(ع)

۸۹۶۱۹۵۴۸۹۱

۱۳۹۲
۴۱ هتل ستاره شهر   (فاز یک) ۸ ۲۰ ۰۳۵۳۲۵۲۹۶۸۸   مهریز –کیلومتر یک جاده مهریز یزد ،نرسیده به پمپ گاز ۱۳۹۲
۴۲ هتل ارگ جدید ۴ ستاره ۱۳۸ ۳۱۹+۶۰ ۹-۸۲۸۵۰۰۰ ۳   منطقه صفائیه در دامنه کوه مجاور جاده کمربندی کرمان-یزد و نیز روبروی نمایشگاه بین المللی ۱۳۹۲
۴۳ هتل نیکان ۳ستاره ۶۵ ۱۳۰ ۳۲۴۲۹۰۰۴ ۳۲۴۲۹۰۰۱ بافق ،بلوار سنگ آهن ،شهرک آهن شهر ۱۳۹۳
۴۴ اقامتی وپذیرایی خوان دوحد ۲۹ ۸۰ ۹-۳۶۲۷۲۹۸۸ ۳۶۲۷۱۳۹۸ یزد ،بلوار عاصی زاده ،کوچه سنگریزه ۱۳۹۴
۴۵ هتل باران ۲۲ ۶۲ ۰۳۵۳۲۷۲۸۶۴۰   اشکذر،رضوانشهر،بلوار۴۵متری روبروی مسجد ریگ ۱۳۹۴
۴۶ هتل سنتی رویای قدیم ۲ستاره ۱۲ ۲۳ ۳۶۲۷۲۷۱۸ ۳۶۲۶۹۸۷۴ یزد ،خیابان سلمان ،کوچه شهید کاردی ،کاردی دوم پلاک ۵ ۱۳۹۴
۴۷ هتل سنتی فیروزه ۱۱ ۳۵ ۵-۳۶۲۷۲۹۰۰   یزد خیابان مهدی ،بعد از بانک صادرات ۱۳۹۵
۴۸ هتل سنتی فاضلی ۳ ستاره ۱۶ ۴۳ ۳۶۲۰۸۹۵۵   یزد ،خیابان امام ،خیابان مسجد جامع ،میدان وقت الساعت ۱۳۹۵
۴۹ هتل مهتاب ۱۶ ۴۰ ۳۲۶۱۴۸۳۹   تفت ،ده بالا ، محله آمحسن جنب مسجد ۱۳۹۵
۵۰ راه وما ۲۹ ۷۲ ۳۸۲۳۹۱۹۷ ۳۸۲۳۹۱۹۸ یزد ،صفائیه ،بلوارشهید قندی روبروی بیمارستان شهید صدوقی ۱۳۹۵
۵۱ علمدار ۲۱ ۴۵ ۳۲۴۲۹۲۳۰ ۳۲۴۲۱۶۳۴ بافق ،بلوار انقلاب ،روبروی خیابان ۱۴ معصوم ۱۳۹۵
۵۲ باغ شهران ۶ ۴۰ ۳۵۲۱۸۹۷۱ ۳۵۲۱۸۹۷۲ یزد،دروازه قرآن ،کیلومتر۲ بلوارنصر،فرعی دوم سمت راست،کوچه۵سمت چپ ۱۳۹۷
۵۳ بهار ۱ستاره ۱۳ ۳۰ ۳۲۲۲۳۰۸۸ ۳۲۲۲۳۰۸۸ اردکان ،بلوارشهید بهشتی،ابتدای کمربندی ،جنب پمپ بنزین ۱۳۹۷
۵۴ آرتمیس ۲۲ ۷۰ ۳۷۲۸۱۹۰۶   یزد،بلوارشهید صدوقی بعد از بلوار عابدی،بعد از بانک صادرات ۱۳۹۷