راه آهن یزد

آدرس: یزد ، بلوار حمیدیا، میدان راه آهن یزد ، ساختمان مرکزی راه آهن

 • اطلاعات سالن مسافری: ۳۱۴۲۲۲۳۰-۰۳۵ , ۳۱۴۲۲۲۴۵-۰۳۵ رئیس دفتر مدیر کل : ۳۱۴۲۲۲۰۰-۰۳۵

 • اداره حراست : ۳۱۴۲۲۲۹۸-۰۳۵

 • دفتر مدیریت عملکرد (بازرسی) : ۳۱۴۲۲۲۰۷-۰۳۵

 • دفتر روابط عمومی : ۳۱۴۲۲۷۰۰-۰۳۵

 • پلیس راه آهن یزد : ۳۱۴۲۲۲۲۵-۰۳۵

 • مرکز ارتباط راه آهن(تلفنخانه) : ۳۷۲۴۸۵۵۱الی۵-۰۳۵

 • گروه بازرگانی و بازاریابی : ۳۱۴۲۲۷۹۰-۰۳۵

 • نمابر : ۳۷۲۴۷۶۱۳-۰۳۵

 • گروه مسافری : ۳۱۴۲۲۷۷۰-۰۳۵

 • مرکز اطلاع رسانی: ۰۲۱۵۱۴۹

 • کد پستی : ۸۹۱۶۱۸۷۱۶۶

http://rai.ir/index.aspx?lang=1&sub=2011