بین راهی و پذیرایی سنتی  

ردیفعنواننام واحددرجهمسافت تا مرکز استان (کیلومتر)نشانی و تلفن
۱رستورانبرادران عسگری۱۲۰یزد ، سه راهی طبس۰۹۱۳۳۵۱۰۶۱۱
۲رستورانشهرآفتاب۲۳۰یزد ، روبروی روستای شمسی ۰۹۱۳۱۵۲۷۸۲۶
۳رستورانآریا۲۳۰یزد ، جنب پمپ بنزین حاجی آباد ۰۹۱۳۱۵۲۷۳۱۷
۴رستورانشهرآفتاب۲۳۸۰اردکان جنب امامزاده سیدنورالدین عقدا ۰۹۱۳۲۶۱۶۴۴۱
۵چلوکبابیصحرا۲۲۵یزد مهریز ۰۹۱۳۲۵۰۸۰۲۵
۶رستورانمسجدحضرت ابوالفضل۳۱۵۰مهریز جنب مسجد ابوالفضل ۰۹۱۳۲۵۹۱۵۳۲
۷کبابیسید۳۱۵۰مهریزجنب مسجد ابوالفضل ۰۹۱۳۳۵۷۳۸۴۳
۸چلوکبابیگلها۳۱۵۰مهریزجنب مسجدابوالفضل ۰۹۱۳۱۵۲۶۲۸۳
۹کبابیمسجدحضرت ابوالفضل۳۱۵۰مهریزجنب مسجدابوالفضل ۰۹۱۳۲۵۷۴۹۲۲
۱۰ساندویچیابوفاضل۳۱۵۰شهرستان مهریزجنب مسجدابوالفضل ۰۹۱۳۱۵۷۸۱۰۶
۱۱چلوکبابیباباکوهی۲۲۵۰هرات ومروست جاده شهربابک ۰۹۱۳۳۵۶۸۰۰۱
۱۲ساندویچینمونه۳۳۰تفت روستای اسلامیه ۰۳۵۳۶۴۶۳۲۰۵
۱۳رستورانعقابکوه۲۴۰تفت روستای اسلامیه ۰۹۱۳۳۵۲۹۲۶۲
۱۴چلوکبابیسرچشمه علی آباد۳۵۰تفت به ابرکوه گردنه علی آباد۰۹۱۳۳۵۲۵۷۸۴
۱۵کبابیعدالت۲۸۰دهشیر۰۹۱۳۴۵۱۵۵۴۸
۱۶کبابیمیرزاعباس۲۸۰دهشیر۰۹۱۳۱۵۴۹۹۳۵
۱۷کبابیصدف۲۸۰دهشیر۰۹۱۶۹۷۲۴۰۸۱
۱۸کبابیسرای سبز۳۳۰تفت روستای اسلامیه ۰۳۵۳۶۴۶۳۲۹۳
۱۹چلوکبابیشیرکوه۳۳۰اسلامیه ۰۹۱۳۳۵۸۷۹۲۳
۲۰چلوکبابیدلپذیر۳۳۰تفت روستای اسلامیه ۰۹۱۳۴۵۱۵۶۸۴
۲۱کبابیموذن۳۳۰تفت روستای اسلامیه ۰۹۱۳۲۷۴۴۳۹۵
۲۲کبابیثامن الائمه۳۲۰۰جاده دهشیر ابرکوه جنب مسجد امام رضا(ع)
۲۳چلوکبابینگین کویر۳۵۰خرانق ۰۹۱۳۱۵۱۲۴۲۷
۲۴پذیرایی سنتیشاه مردان۱یزد خ کاشانی کوچه مازاریها ۰۹۱۳۳۵۱۵۷۵۵
۲۵پذیرایی سنتیحمام خان۱یزد خ قیام جنب میدان خان ۳۶۲۷۰۳۶۶
۲۶پذیرایی سنتیشاه عباسی۵۰میبد کاروانسرای شاه عباسی ۰۹۱۳۱۵۳۶۷۷۲
۲۷ییلاقیباغ شاه۳۵تفت ده بالا ۰۹۱۳۱۵۱۷۷۶۸
۲۸ییلاقیباغ بهشت۳۰تفت طزرجان ۰۹۱۳۱۵۱۰۰۱۲
۲۹پذیرایی سنتیسور۰یزد بلوار امامزاده جعفر(ع) ۳۶۲۶۱۳۹۴
۳۰پذیرایی سنتییزد۰یزد بلوار امامزاده جعفر خ مصلی جنب حسینیه میرفطب ۳۶۲۶۴۷۹۵
۳۱پذیرایی سنتیشبستان محسن۰یزد بلوار بسیج جنب آب انبار رستم گیو۳۶۲۳۰۵۳۱
۳۲پذیرایی سنتیکاروان صفوی۰مهریز – سریزد۰۹۱۳۳۵۷۹۲۹۷
۳۳پذیرایی سنتیخوان دوحد۰یزد بلوار عاصی زاده کوچه سنگریزه ۳۶۲۷۰۳۳۶
۳۴ییلاقیفانوس۰تفت ده بالا جنب حسینیه جان برازجان ۰۹۱۳۹۵۱۱۵۰۵
۳۵پذیرایی سنتیضیائیه۰یزد داخل محوطه زندان اسکندر ۰۹۱۳۱۵۸۱۶۳۲
۳۶پذیرایی سنتیچهل دخترون۳۵مهریز حمام مجموعه تاریخی مهرپادین
۳۷پذیرایی سنتیباغ دولت آباد۰یزد باغ دولت آباد
۳۸پذیرایی سنتیشمس العماره۲یزد مهدی آباد باغ روآب
۳۹پذیرایی سنتیوحشی بافقی۰بافق
۴۰پذیرایی سنتیباغ گردو۵۰تفت روستای طزرجان ۰۹۱۳۱۵۲۴۱۶۷
۴۱پذیرایی سنتیگل انار۱۰یزد -شاهدیه
۴۲پذیرایی سنتیالماس کوهستان۵۰تفت کیلومتر ۷ جاده تفت ده بالا
۴۳پذیرایی سنتیباغ گیلاس۶۰تفت روستای ده بالا مزرعه آمحسن
۴۴پذیرایی سنتیمهرنگار۳۰مهریز جنب سرو منگاباد
۴۵پذیرایی سنتیشاندیز۰تفت جنب پارک شهر ۰۹۱۳۳۵۹۵۶۴۹
۴۶پذیرایی سنتیمرغ طلایی۰تفت محله گرمسیر
۴۷پذیرایی سنتینحرمسیح۰خاتم هرات چاهک خیابان آزادی ۰۹۱۳۱۵۶۶۵۷۲
۴۸پذیرایی سنتیپائیزان۰مهریز میدان فاطمیه جنب رستوران طباطبایی۰۹۱۳۳۷۳۸۰۴۷
۴۹پذیرایی سنتیسزار۰یزد صفائیه نبش میدان ابوذر
۵۰ساندویچیمهدی۰مهریز مسجد ابوالفضل
۵۱رستورانزاینده رود۰خاتم جاده شهربابک
۵۲جگرکیحضرتی۰مهریز داخل بازارچه مسجد ابوالفضل
۵۳پذیرایی سنتیباغ سبز۰تفت ده بالا مسجد هدشی کوچه میرمیران پلاک ۷۷
۵۴پذیرایی سنتیترمه وترنج۲یزد محله فهادان ۰۹۱۳۳۵۴۱۵۵۸
۵۵پذیرایی سنتیترنج۰اردکان ۰۹۱۳۱۵۲۹۱۸۱
۵۶پذیرایی سنتیمروارید۲یزد خیابان سیدگلسرخ کوچه شاه ابوالقاسم۰۹۱۳۱۵۳۳۸۰۹
۵۷رستورانآریانا۵یزد ،صفائیه ،بلوار جهاد مجتمع سپهر طبقه پنجم۰۹۱۲۱۱۱۴۱۳۷
۵۸پذیرایی سنتیباغ نمیر(صدری)۰تفت ،۰۹۱۳۱۵۳۱۸۴۳
۵۹پذیرایی سنتیهشت بهشت۱۰یزد،صفائیه ،بعد از میدان صدا وسیما
۶۰پذیرایی سنتیمطبخ۰میبد خ امام کوچه جنب بانک صادرات مرکزی ۰۹۱۳۵۲۰۷۵۷۷ ۳
۶۱رستورانملک ناز خاتم۰هرات م جهاد ابتدای خ شهدا رستوران سنتی ملک ناز ۰۹۱۳۱۵۲۵۵۴۶ – ۰۹۱۳۳۵۱۷۰۱۸
۶۲پذیرایی سنتیشازده۰یزد خ سلمان کوچه گازرگاه کوچه شهید صفدرخانی
۶۳پذیرایی سنتیآب و آتش وفا۰یزد خ دهم فروردین دروازه قصابها ۰۹۱۳۱۵۴۹۵۲۲
۶۴پذیرایی سنتیباغ سبز۰تفت ده بالا محله توده مسجد هدشی کوچه میرمیران پ۷۷ ۰۹۱۳۱۵۱۶۹۰۸
۶۵پذیرایی سنتیباغ سنگی۰سانیچ
۶۶پذیرایی سنتیپردیس۰تفت جاده اسلامیه سانیچ نبش جاده صادق آباد
۶۷پذیرایی سنتیدرویش۰یزد خ کاشانی کوچه دکتر مرتاض
۶۸پذیرایی سنتیشبهای ناز۰یزد خیابان امام کوچه برخوردار بن بست ۳ پلاک ۳۷- ۰۹۱۳۵۱۷۶۱۸۳
۶۹پذیرایی سنتیفوکا۰یزد خ امام خ مسجد جامع
۷۰پذیرایی سنتیکاریزما۰یزد. خیابان مسجد جامع روبروی خانه شکوهی- ۰۹۱۳۱۵۲۱۱۵۵
۷۱پذیرایی سنتیلمپا۰یزد. بلوار بسیج. بلوار عاصی زاده. کوچه ۸- ۰۹۱۳۲۵۴۶۶۰۳
۷۲پذیرایی سنتیمهرارم۰اسلامیه- ۳۲۶۶۲۰۹۴
۷۳پذیرایی سنتیناب۰یزد چهارراه فرهنگیان بلوار پاکنژاد- ۰۹۱۳۲۵۰۷۰۵۰
۷۴پذیرایی سنتیهفت خوان۰یزد خ ایرانشهر کوچه هاشم خان
۷۵ییلاقیییلاقی دهکده۰جنب پیست سخوید- ۰۹۱۳۱۵۱۸۱۱۰
۷۶پذیرایی سنتیخانه پدری۰خ سید گلسرخ لرد کیوان کوچه جنب آتش نشانی- ۰۹۳۸۶۴۵۸۵۶۶
۷۷پذیرایی سنتیلوشاتو۰یزد بلوار خرمشهر بلوار امیر کبیر جنب دانشکده امام علی ع
۷۸پذیرایی سنتیمستوفی۰ابرکوه. خ باهنر. کوچه باهنر۱۹- محله قلعه نو- ۰۹۱۲۶۴۹۱۸۶۵
۷۹پذیرایی سنتیهفت آذر۰یزد فهادان روبروی شهدای فهادان- ۰۹۱۳۵۲۱۱۴۱۷
۸۰پذیرایی سنتیشاهنامه۰ابرکوه بلوار جمهوری اسلامی- جاده عز آباد- ۰۹۱۳۲۵۸۸۸۹۴
۸۱پذیرایی سنتیماهور۰یزد. میدان امیر چقماق کوچه شهید عهدی (جنب هتل سنتی) کوچه قصابها
۸۲پذیرایی سنتیکومه بی بی سید۰ابرکوه محله پشت آسیاب- کوی همت ۲۲ (بی بی سید)
۸۳چلوکبابیامام رضا ع۰خاتم روبروی شرکت گوشت
۸۴رستورانبابا کوهی۰ابرکوه جنب بوستان فراغه
۸۵رستورانپاسارگاد۰اشکذر جاده سنتو یزد میبد ابتدای ورودی مجتمع شمسی
۸۶کبابیترانزیت۰تنگ چنار- میدان آزادی
۸۷کبابیدایی اصغر۰جاده یزد کرمان مسجد ابوالفضل
۸۸کبابیدهکده۰روستای شاه آباد قبل از علی آباد
۸۹کبابیسادات۰جاده یزد کرمان مسجد ابوالفضل
۹۰کبابیسادات۰جاده یزد کرمان مسجد ابوالفضل
۹۱ساندویچیامید۰رباط پشت بادام
۹۲ساندویچیولی عصر۰تفت اسلامیه
۹۳رستورانستاره کویر۰جاده یزد کرمان مسجد ابوالفضل
۹۴کبابیسراب۰عقدا جنب امامزاده سید نورالدین
۹۵رستورانسیب۰اشکذر جاده سنتو یزد میبد جنب پمپ بنزین حاجی آباد
۹۶کبابیفضل الله۰تفت دهشیر
۹۷کبابیدایی۰خرانق جنب مسجد طریق الرضا
۹۸کبابیمهدی۰تفت بخ و گاریزات جنب پمپ بنزین گاریز
۹۹کبابیولایت۰خرانق جنب مسجد طریق الرضا
۱۰۰کبابیولایت۰خرانق نبش کوچه کاروانسرا
۱۰۱رستورانهمسفر۰کیلومتر ۴۰ جاده یزد میبد
۱۰۲رستورانمجتمع خدماتی آتنا مهریز۰کیلومتر ۳۰ جاده یزد مهریز
۱۰۳رستورانمجتمع خدماتی آنا میبد۰کیلومتر ۵۰ جاده یزد میبد
۱۰۴رستورانمجتمع خدماتی خورشید اردکان۰ساغند جنب امامزاده ساغند
۱۰۵رستورانمجتمع خدماتی رفاهی پارس۰عقدا- ۴ کیلومتر بعد از عقدا- روبروی مجتمع کاسپین
۱۰۶رستورانمجتمع خدماتی رفاهی سبحان۰ابرکوه- فراغه/ روبرو ایست و بازرسی
۱۰۷رستورانمجتمع خدماتی رفاهی غزال۰اردکان کیلومتر ۴۰ جاده چوپانان
۱۰۸رستورانمجتمع خدماتی رفاهی کاسپین۰عقدا ۴ کیلومتر بعد از عقدا
۱۰۹رستورانمجتمع گردشگری پدیده المپیک۰خاتم مروست بلوار پاسداران روبروی پمپ بنزین
۱۱۰رستورانمجموعه گردشگری باغ آهو۰روستای سریزد. روبرو کارخانه تن ماهی مروا
۱۱۱رستورانشمشیری۰جاده یزد مهریز مجتمع بین راهی آتنا
۱۱۲رستورانبناب۰مهریز جاده یزد کرمان بعد از پلیس راه. مجتمع بین راهی آتنا
۱۱۳ساندویچیپارسماده ۳۵۰اردکان. رباط پشت بادام
۱۱۴ساندویچیسیدماده ۳۵۰خاتم سراهی روستای ترکان
۱۱۵رستورانمجتمع خدماتی بین راهی۰عقدا- ۴ کیلومتر بعد
۱۱۶کبابیاکبر جوجه۰مهریز
۱۱۷ساندویچیبهارماده ۳۵۰تفت. جنب پمپ بنزین فیض آباد