مجتمع تجاری خلیج فارس

آدرس : شعبه ۱ : یزد، بلوار آزادگان، نبش کوچه ۲۳، روبروی آپارتمان های خلیج فارس
ساعت ارائه خدمات : از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۴:۰۰ و از ۱۷ تا ۲۲:۳۰
راه های دسترسی : ۰۳۵۳۷۲۰۰۵۵۶