مشخصات دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان یزد ۱۳۹۸

شهرستان یزد

 

ردیف

نام دفترمدیرعاملمدیرفنینوع مجوزتلفننمابرنشانیسال تأسیس
۱ارم سیرمحمدحسین پور حکیمیانسعیده پورحکیمیانفروش بلیط ـ تورگردانی۳۶۲۳۹۰۰۰-۳۶۲۳۸۱۰۱۳۶۲۳۸۱۰۱یزد، خ کاشانی ، جنب سازمان آب۱۳۸۲
۲آما سفرمحمدرضا دادنگار دادتورگردانی۳۶۲۲۹۴۴۰۳۶۲۲۹۴۴۲یزد، خیابان دهم فروردین ، جنب هتل داد۱۳۸۳
۳آنی گشت ایساتیسمحمد سعید عربیمحمد سعید عربیفروش بلیط ـ تورگردانی ـ خدمات زیارتی۳۷۲۵۵۵۹۰۳۷۲۴۵۳۱۵یزد، بلوار شهید بهشتی ، روبروی کمیته امداد۱۳۷۹
۴پردیس گشت شرقفاطمه حاجی زادهفاطمه حاجی زادهفروش بلیط ـ تورگردانی۲-۳۸۲۶۹۳۰۰۳۸۲۶۰۱۴۴یزد، صفائیه، میدان اطلسی، بلوار دانشگاه، روبروی بانک تجارت۱۳۸۶
۵ملک گشت ایساتیسمحمدحسین بختیارامینیمحمدحسین بختیارامینیفروش بلیط ـ تورگردانی۱۳۸۲
۶رضوان سیاحتسید علی اکبر رضویسید رضارضویتورگردانی ـ خدمات زیارتی۷-۳۶۲۹۳۴۵۵۳۶۲۹۳۴۵۸یزد، بلوار دهه فجر، جنب نمایندگی سایپا۱۳۸۰
۷ره یابمحمدصالح موسی بیکیآرزو یزدانیفروش بلیط ـ تورگردانی۳۶۲۴۸۷۴۸-۳۶۲۳۰۰۴۱۳۶۲۸۰۰۳۶یزد، خ کاشانی ، روبروی بیمارستان بهمن۱۳۷۶
۸سعادت سیرمحمدرضا سعادتحسن سعادتفروش بلیط ـ تورگردانی ـ خدمات زیارتی۳۶۲۶۰۶۹۳-۳۶۲۶۶۹۹۷۳۶۲۲۳۶۰۳یزد، بلوار امامزاده جعفر۱۳۷۵
۹سهیلحسینعلی دهقانفریبا خبازیانفروش بلیط ـ تورگردانی۲-۳۵۲۵۴۹۶۱۳۵۲۶۳۰۰۳یزد، بلوار پاکنژاد-بعد از هتل بهاره بعد از پارک حافظ۱۳۷۹
۱۰سفیر گشت آریاابوالقاسم دستاعلیرضا حائریتورگردانی۳۸۲۰۰۰۹۲۳۸۲۱۴۰۹۲یزد ، میدان فرهنگ ، ابتدای بلوار خاتمی۱۳۸۴
۱۱سام پرواز صحراعلیرضا فخار حسینیفرزانه فخار حسینیفروش بلیط ـ تورگردانی۳۸۲۷۳۶۲۵-۳۸۲۴۹۳۷۷۳۸۲۶۷۷۵۷یزد، چهارراه پژوهش- ابتدای خیابان استاد احمد آرام۱۳۸۹
۱۲فراسوی اوج یزدمحمدحسین پسرانمحمدحسین پسرانتورگردانی ـ خدمات زیارتی۴-۳۶۲۲۹۰۷۰۳۶۲۲۹۰۷۶امیرچقماق ، روبروی بانک سپه مرکزی ، ساختمان اولیاء۱۳۷۹
۱۳کاروانسالارکویریزدمحمدحسین محتاج ا…لیلی رازقیفروش بلیط ـ تورگردانی ـ خدمات زیارتی۷-۳۸۲۴۷۹۶۶-۳۸۲۴۰۰۱۴۳۸۲۵۷۹۹۱یزد، صفائیه ، خ شهید نیرنگ ، پلاک ۲۱۲۱۳۷۸
۱۴ماهورگشت باستاناحمدرضا موحدفاطمه موحدتورگردانی۳۶۲۱۲۹۶۷۳۶۲۱۲۹۶۷یزد- میران وقت الساعه-جنب هتل فاضلی۱۳۷۹
۱۵مروستی پرواز یزدفاطمه جعفر پورمژگان السادات فخر الحسینیفروش بلیط ـ تورگردانی۱-۳۵۲۴۳۳۷۰۳۵۴۳۳۷۰یزد، خیابان مطهری،چهار راه ۲۲ بهمن، سمت چپ شماره ۷۸۶۱۳۸۶
۱۶یزد پروازمسعود رفیعیانمسعود رفیعیانفروش بلیط ـ تورگردانی۳۷۲۵۱۴۶۰-۳۷۲۵۴۱۴۵۳۷۲۵۱۴۳۹یزد، ابتدای بلوار باهنر، جنب بانک مسکن شماره ۴۲۰۱۳۷۹
۱۷یسنابهزاد نمازینسرین عدالت خواهفروش بلیط ـ تورگردانی ـ خدمات زیارتی۸-۳۶۲۲۰۲۴۶-۳۶۲۲۴۰۰۰۳۶۲۲۰۲۳۷یزد، چهارراه فرهنگیان، ابتدای خیابان مطهری۱۳۷۳
 

۱۸

گردشگران رباطعلیرضا یزدی یوسفیقاسمعلی شیرازیتور گردانی۳۵۲۲۶۳۵۶۲۱۵۰۲۲۸یزد، ۵۲ متری امام شهر۱۳۸۹
۱۹نوین گشت سایناسید کمال محامدیلیلا محمد حسینیفروش بلیط ـ تورگردانی۳۶۲۲۲۰۲۰۳۶۲۶۶۴۳۶یزد، خ مطهری، روبروی بانک صادرات – پلاک ۶۸۷۱۳۸۹
۲۰سیمای طبیعتابوالقاسم میرزایی نیریزهرا ایزدیتورگردانی۳۶۲۷۲۰۲۲۳۶۲۷۲۰۲۲یزد-خیابان فرخی کوچه مجتمع تجاری شقایق ۲۱۳۸۹
۲۱یزدسیرقاسم وکیلیفریده دهقانفروش بلیط ـ تورگردانی ـ خدمات زیارتی۷-۳۷۲۴۵۱۱۶۳۷۲۴۴۶۳۲یزد، خیابان شهید مطهری ، روبروی درمانگاه نیکپور۱۳۷۷
۲۲آیساگشت کویرفیروزه رستمیفیروزه رستمیفروش بلیط ـ تورگردانی۹-۳۵۲۶۲۰۰۷۳۵۲۳۳۰۲۴یزد، بلوار جمهوری، روبروی تالار پذیرایی تهرانی۱۳۹۱
۲۳اورانوس گشت آریاآرزو عبداله زادهآرزو عبداله زادهفروش بلیط ـ تورگردانی۳۸۲۴۲۹۱۰۳۸۲۴۲۹۱۰یزد، صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، جنب بیمه آسیا۱۳۹۱
۲۴یزدمهر نوینمصطفی وکیل زارچیمصطفی وکیل زارچیتورگردانی۳۶۲۴۳۵۳۲۳۶۲۴۰۲۴۳یزد، چهارراه مهدیه، ابتدای بلوار امام جعفرصادق (ع)، روبروی بیمارستان مادر۱۳۹۱
۲۵یاراگشتفاطمه سید چیمریم صالحیتورگردانی۳۸۲۸۶۱۰۳۳۸۲۸۶۱۰۴یزد، بلوار شهیدان اشرف-نبش بلوار امامت۱۳۹۱
۲۶سرزمین ستارگانمحمدمهدی رجایی فردمحمدمهدی رجایی فردتورگردانی۲-۳۸۲۷۰۰۹۱۳۸۲۵۵۸۵۲یزد، بلوار امام جعفرصادق، جنب اتومبیل سردار۱۳۹۱
۲۷برفراز آسمانها کویرسید سعید حسینیسید سعید حسینیفروش بلیط ـ تورگردانی۲-۳۸۲۲۶۷۰۱۳۸۲۲۶۷۰۲یزد، میدان ابوذر، بلوار شهید دشتی، چهارراه امیرالمؤمنین، جنب کوچه ۶۳۱۳۹۱
۲۸سهره گشت آریابهاره نایبیبهاره نایبیتورگردانی۳۶۲۸۳۴۹۶۳۶۲۸۳۴۹۶یزد، بلوار امام جعفر صادق- جنب کوچه نگار فن۱۳۹۱
۲۹مهر پادین گشت کویرزهرا یعقوبیزهرا یعقوبیتور گردانی –فروش بلیط۳۶۳۰۷۲۰۰۳۶۳۰۷۲۰۰یزد- خیابان سید گلسرخ- کوچه شاه ابوالقاسم-کوچه کوشکنو- پلاک ۱۱۱۳۸۶
۳۰صالح گشت ایساتیسمهدی صالحیه یزدیحمیده توکلیتور گردانی۳-۳۶۲۸۸۰۸۱۳-۳۶۲۸۸۰۸۱یزد- چهارراه مهدی – نبش بلوار موسی بن جعفر۱۳۹۲
۳۱میعاد گشت کویر یزدمحمد رضا اسلام زادهمنصوره قانعتور گردانی – زیارتی۳۸۲۲۳۸۷۵۳۸۲۳۷۵۴۵یزد-حمیدیا-بلوار شهید دشتی-نبش کوچه ۶۲۱۳۹۲
۳۲کوثر زارچمحمد رسول سرداریمحمد رسول سرداریتورگردانی-زیارتی۳۵۲۷۶۷۰۰۳۵۲۷۶۷۰۰زارچ – سرچشمه – ابتدای  بلوار شهید صدوقی۱۳۹۲
۳۳ایکات گشت یزدمریم اسدیان پورمریم اسدیان پورتور گردانی-فروش بلیط۲-۳۶۲۸۷۷۹۰۳۶۲۸۷۷۹۲یزد-خیابان شهید چمران-جنب بیمه خدمات درمانی۱۳۸۸
۳۴شیر دال ایریامحمد ناصر پیروزیمحمد ناصر پیروزیتور گردانی۲-۳۶۲۷۱۶۲۰۳۶۲۷۱۶۲۲یزد – خیابان مسجد جامع-نبش کوچه شهید هاتقی۱۳۹۲
۳۵پرشین پرواز کویرسهیل فلاحفرناز دهقانتورگردانی-فروش بایط۵-۳۱۰۲۱۰۰۱۵-۳۱۰۲۱۰۰۱یزد- صفائیه – خیابان تیمسار فلاحی- جنب موسسه اعتباری نور۱۳۹۲
۳۶ایدآل سفر پارسیانسید مصطفی مهاجریسید مصطفی مهاجریتورگردانی۳۸۲۷۳۱۳۳۸۲۷۳۱۳۳یزد- بلوار شهیدان اشرف- مجتمع تجاری ارگ۱۳۹۳
۳۷ترانه گشت باستانراحله میرجلیلیراحله میرجلیلیتور گردانی- فروش بلیط۳۷۲۵۴۸۴۸۷۲۵۴۸۴۸یزد-میدان باهنر-ابتدای بلوار پاکنژاد-روبروی کالای پزشکی جابربن حیان۱۳۹۳
۳۸پرتو پروازلیلا حاجی زادهلیلا حاجی زادهتورگردانی-فروش بلیط۳۵۲۳۳۰۰۲۵۲۶۱۴۶۶یزد- بلوار شهید پاکنژاد غربی- روبروی باشگاه کارگران۱۳۹۳
۳۹حلما گشت یزدمرتضی دهقان طزرجانیفرحناز متولیتورگردانی۳۷۲۸۴۸۲۸-۳۰۳۷۲۶۴۸۲۹یزد-بلوار شهید صدوقی- حد فاصا باهنر و لاغ ملی- روبروی بانک رفاه- جنب کوچه فروشگاه علوم۱۳۹۳
۴۰شمیم سامان یزدمصطفی هزاردستانجمیله اکرمی مغستانتورگردانی۳۶۲۸۹۰۰۵۳۶۲۸۹۰۰۶یزد- چهارراه مهدیه-ابتدای بلوار منتظر قائم-ساختمان شماره ۲۰۵۱۳۹۳
۴۱ایرانیان سفرمهدی همتیعظیمه کوهیتور گردانی۳۶۲۲۶۷۳۱۳۶۲۲۶۷۳۱یزد- خیابان مسجد جامع-  روبروی کوچه سید رکن الدین پلاک ۲۳۱۱۳۹۳
۴۲دروازه تمدن پارسفاطمه شاکر اردکانیفاطمه شاکر اردکانیتور گردانی۳۶۲۷۳۰۷۰۳۶۲۷۳۰۷۲یزد- میدان امیر چقماق- مجتمع تجاری سامان۱۳۹۴
۴۳اطلس یزدهادی سلطان زادهناصر سلطان زادهتورگردانی۳۷۲۸۲۰۸۸۳۷۲۸۳۰۸۸یزد- بلوار شهید صدوقی جنوبی-مابین میدان باهنر و همافر- جنب هتل اطلس۱۳۹۴
۴۴رهروان نور ولایتمحمد حسین میر جلیلیحمیده شاهچراغیتور گردانی- زیارتی- فروش بلیط۳۸۲۲۸۸۷۰۳۸۲۳۸۹۵۳یزد- بلوار دشتی – روبروی بوستان ناجی۱۳۹۴
۴۵سایا گشت کویرمجید دهقانعلی زارعتور گردانی۳۷۲۲۲۸۹۴۳۷۲۲۲۸۹۱یزد- بلوار آزاد شهر- نرسیده به فلکه اول – روبروی بانک مهر ایران۱۳۹۴
۴۶سفرهای فر نگار رادیناحمید برازنده مقدمالهام دهقانی تفتیتور گردانی۳۷۲۸۳۰۹۰۳۷۲۸۳۰۹۰یزد- بلوار شهید صدوقی- کوچه ۴۷ پل نواب- نبش کوچه ۹ پاسدار- پلاک ۵۰۱۳۹۵
۴۷رهاورد ایرانیاناحمد جمالزادهاحمد جمالزادهتور گردانی۳۸۲۶۳۲۰۰۳۸۲۷۷۷۶۴۱یزد-بلوار دانشگاه-خیابان شاهد- نبش شاهد ۲۳۱۳۹۵
۴۸دی پرواز یزدمحبوبه موذنینازنین نیکان رادتور گردانی۳۶۲۷۸۸۷۱۳۶۲۷۸۸۷۱یزد- مجتمع تجاری ستاره-طبق اول- سالن کیمیا- انتهای راهرو- سمت چپ-جنب کفش چلشی- پلاک ۲۰۴۴۱۳۹۵
۵۹گنبد آبیسعید خبازی سلطان آبادمینا بهروئیانتور گردانی۳۶۲۰۷۸۲۸۳۶۲۰۷۸۲۸یزد،خیابان امام، خیابان سید الشهداء، بن بست اول، سمت راست پلاک ۱۱۱۳۹۵
۵۰دیدنیهای کویر ایرانسید هاشم فلاحی سید هاشم فلاحیتور گردانی۳۸۲۷۵۸۲۰۳۸۲۷۵۸۲۰یزد- صفائیه – خیابان تیمسار فلاحی- محوطه هتل صفائیه۱۳۹۵
۵۱آفتاب نقره ایمژگان درویشیانسیامک کلاهدوزتور گردانی۳۵۳۰۱۵۳۵۳۵۳۰۱۵۳۵یزد- بلوار نواب صفوی-روبروی اداره پست۱۳۹۵
۵۲یزد طیرمحمد حسین ساداتمحمد ابراهیم ساداتتور گردانی۳۶۲۰۱۶۰۰۳۶۲۰۱۶۰۰یزد- خیابان مهدی- روبروی بانک صادرات۱۳۹۵
۵۳سلامت لبخند شیرینابوذر دانشجوزهره السادات عاصی علویتور گردانیتغییر مکان۱۳۹۵
۵۴آرنا سفر پارسسید محمد مسعود سید حسنیسید محمد مسعود سید حسنیتور گردانی۳۸۲۷۱۸۸۸۳۸۲۷۱۸۸۸یزد- میدان اطلسی-ساختمان اطلس۱۳۹۵
۵۵جهانگردان مروستی یزدفاطمه مروستی زادهفاطمه مروستی زادهتورگردانی-فروش بلیط۳۵۲۳۵۱۵۱۳۵۲۸۳۸۸۱یزد- بلوار مطهری- رویروی سازمان آب- پلاک ۶۷۱۳۹۵
۵۶چهار فصل گشت ایساتیسابوالفضل ابراهیمیابوالفضل ابراهیمیتور گردانی۳۸۲۸۶۱۰۱۳۸۲۸۶۱۰۱یزد- بلوار شهیدان اشرف- نبش بلوار امامت۱۳۹۶
۵۷حامی سیر یزدحامد دهقانناهید دهقانتور گردانی۳۷۲۵۸۴۸۸۳۷۲۵۸۴۸۹یزد- بلوار شهید صدوقی- روبروی بهداری سپاه۱۳۹۵
۵۸الیا گشت ایساتیسرضا فخار حسینیالهام بیکتور گردانی۳۷۲۸۳۱۹۹۳۷۲۸۳۱۹۹یزد – بلوار شهید بهشتی- نرسیده به میدان مهدیه-کنار گذر پل مهدیه۱۳۹۶
۵۹دانشمند سیرمحمد دانشمندامیر دانشمندتور گردانی- فروش بلیط۳۵۲۶۲۲۹۲۳۵۲۶۲۲۹۶یزد – خیابان انقلاب- جنب بانک سپه۱۳۹۶
۶۰هلی گشتمیثم برزگریمیثم برزگریتور گردانی۳۵۲۸۳۱۶۱۳۵۲۸۳۱۶۲یزد- سه راه شحنه حد فاصل باغ دولت آباد و اتوبوسرانی- جنب مجتمع پردیس ۲۱۳۹۶
۶۱آوای سیاحرضیه سعیدی رادرضیه سعیدی رادتور گردانی۳۶۲۲۲۱۰۱۳۶۲۲۲۱۰۱یزد- خیابان سید گلسرخ- کوچه حسینیه نقشین- جنب دروازه شاهی۱۳۹۶
۶۲آوان سیر پارسحدیث السادات کربلاییحدیث السادات کربلاییتور گردانی۳۸۳۰۱۲۵۲۳۸۳۰۱۲۵۲یزد- میدان امام علی- ابتدای بلوارخامنه ای- روبروی اولین بریدگی۱۳۹۶
۶۳پارسیس گشت آریاییالهه نماینده نجارالهه نماینده نجارتور گردانی۳۸۲۶۴۵۰۴۳۸۲۶۴۵۰۵یزد- خیابان کاشانی- بعد از مسجد اتابکی- پلاک ۴۲۶۱۳۹۶
۶۴نخستین گشتعلیرضا نخستینعلیرضا نخستینتور گردانی۳۸۲۸۶۹۱۵۳۸۲۸۶۹۱۵یزد-صفائیه- بلوار شهیدان اشرف- روبروی ورودی بصیرت دانشگاه یزد۱۳۹۶
۶۵یزد ایرانمیرزا رضا روشانمیرزا رضا روشانتور گردانی۰۰تغییر مکان۱۳۹۳
۶۶شید گشتزکیه فلاحزکیه فلاحتور گردانی۳۸۲۲۹۹۶۵۳۸۳۳۹۹۶۵یزد- میدان اطلسی- مجتمع مدرن صفائیه۱۳۹۶
۶۷مهرگان شهاب کویر یزدسارا اوژندلیلا کاجیتور گردانی – فروش بلیط۳۶۲۷۲۷۱۰۳۶۲۷۲۷۱۱یزد- خیایان منتظر قائم_ نبش کوچه شهید نقیب زاده-جنب فروشگاه شهید قندی۱۳۹۶
۶۸بندیل راه سفرمریم تقی پورمجتبی ذکیتور گردانی۳۸۲۷۷۷۸۳۳۸۲۷۷۷۸۳یزد- خیابان کاشانی-پاساژ امیر- طبقه اول واحد ۳۰۹۱۳۹۶
۶۹سعید سیر یزدسعید ملکوتیانراحله توصیفیانتور گردانی۳۷۲۱۲۱۱۴۳۶۲۲۷۵۷۶یزد – فلکه اول آزاد شهر- خیایان امیر کبیر- کوچه ۱۲ پلاک ۹۶۱۳۹۷
۷۰تاجیک سیروجیهه السادات حسینی نسبوجیهه السادات حسینی نسبتور گردانی۳۵۲۳۲۵۰۰۳۵۲۵۰۱۷۴یزد- خیابان انقلاب_ جنب آب انبار قندهاری- جنب بانک صادرات۱۳۹۷
۷۱باد صبا سیر فرافرنجمه شیروانیراضیه فرهادیتور گردانی۳۸۳۰۱۱۱۹۳۸۳۰۱۹۷۵یزد- شهرک دانشگاه- بلوار فردوسی- روبروی هلال احمر۱۳۹۷
۷۲شهاب سپید پارسسپیده جان فزاسپیده جان فزاتورگردانی۳۸۳۰۰۹۷۲۳۸۳۰۰۹۷۲یزد- صفائیه- میدان عالم- ابتدای بلوار جوان- مجتمع تجاری امام علی۱۳۹۷
۷۳سفرهای مینیاتورطاهره ملک ثابتطاهره ملک ثابتتور گردانی- فروش بلیط۳۶۲۷۲۰۸۰۴-۳۶۲۷۲۰۸۰یزد- میدان امیر چخماق- ابتدای خیابان سلمان فارسی۱۳۹۷
۷۴براق سیرمحمد رضا اسدیمحمد رضا اسدیتور گردانی۳۶۲۷۴۲۱۰۳۶۲۷۴۲۱۰یزد- چهار راه ایرانشهر- طبقه ی فوقانی پوشاک ال سی۱۳۹۷
۷۵آفرینش سیر سلامت ایساتیسمهر انگیز هژبرمهر انگیز هژبرتور گردانی۳۸۲۳۶۲۹۶۳۸۲۳۶۲۹۶یزد- صفائیه- میدان ریاضی- مجتمع تجاری ساقی۱۳۹۷
۷۶نینوا کویر یزدمجتبی محسن زادهفاطمه غلامیتور گردانی۳۷۲۳۲۴۹۳۳۷۲۳۲۴۹۳یزد- بلوار ازادگان- کوچه شهید زینل مالکی- مغازه پنجم۱۳۹۸
۷۷دهکده نیلیوحید قوچانیمینا مهدی زاده شاهیتور گردانی۳۸۴۱۲۵۱۰۳۸۴۱۲۵۱۰یزد- مهر آوران- شهرک فراز- پشت برج های دو قلو- خیابان کازرونی۱۳۹۸
۷۸سفرهای راز آمیز پارسیمحمد عنبر زادههانیه ذهب زادهتور گردانی۳۷۳۳۶۳۶۷۳۷۳۳۶۳۶۷یزد- چهار راه مهدیه- به طرف میدان امام حسین-جنب فروشگاه سامسونگ- طبقه اول۱۳۹۸
۷۹کویر گردان سنیکعبدالرحمن حسینی پوراعظم خوش نیتتور گردانی۳۶۲۶۳۳۷۷۳۶۲۶۳۳۷۷یزد- خیابان امام خمینی- جنب کوچه مشروطه۱۳۹۸
۸۰آران گشت پارسیانسهیلا نگهیشیما حاجی خلیلیتور گردانی۳۶۲۷۰۴۶۶۳۶۲۷۰۴۶۶یزد –خیابان دهم فروردین- کوچه نهم اواین واحد تجاری- سمت چپ- جنب پوشاک پل

۱۳۹۸

 

مشخصات دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شهرستان های استان یزد ۱۳۹۸

 

ردیفنام دفترمدیرعاملمدیرفنینوع مجوزتلفننمابرنشانیسال تأسیس
۱کیهان نورسیدکاظم هاشمیابوالفضل توکلیفروش بلیط ـ تورگردانی ـ خدمات زیارتی۳۲۲۲۳۷۴۰۳۲۲۲۷۴۵۶اردکان، خ امام خمینی ، روبروی شهرداری۱۳۷۹
۲خاتم ابرکوهمحمد مهدی فلاح زادهمهدی فلاح زادهفروش بلیط ـ تورگردانی۳۲۸۲۷۰۰۱۳۲۸۲۵۸۵۸ابرکوه، خ نظامیه، بلوارمعلم، جنب صندوق قرض الحسنه خاتم الانبیاء، پلاک ۸۵۱۳۸۳
۳طوبی سیرعلی محمددهقانی اشکذریمحمدمهدی دهقانی اشکذریتورگردانی ـ خدمات زیارتی۳۲۷۲۴۴۴۳۳۶۲۶۹۵۹اشکذر، خ امام، جنب فروشگاه زنجیره ای رفاه۱۳۸۵
۴هامان سیرتفتمحمد حسن سرداریسپیده ادیبفروش بلیط ـ تورگردانی۳۲۶۲۲۲۶۰- ۳۲۶۲۲۹۶۰-۳۶۲۲۲۹۴۵تفت، خ کاشانی، جنب تعمیرگاه اکبری۱۳۸۱
۵سیر و نظر میبدمهدی آقا نظری میبدیمهدی آقانظری میبدیتورگردانی۳۲۳۲۱۲۱۳۳۲۳۲۶۴۵۳میبد – میدان شهرداری- بلوار قاضی میر حسین-نبش میدان مهدیه۱۳۸۵
۶میبد سیرمحمدکاظم دهستانیکمال دهقانیفروش بلیط ـ تورگردانی ـ خدمات زیارتی۳۲۳۲۷۱۷۱    ۳۲۳۲۲۵۵۲۳۲۳۲۴۰۲۴میبد ، خ امام خمینی ، شماره ۵۲۶۱۳۷۱
۷شکوه سیر بافقمحمد شکوهی بافقیعلیرضا شکوهی بافقیفروش بلیط ـ تورگردانی ـ خدمات زیارتی۱-۳۲۴۲۳۳۲۰۳۲۴۲۸۱۹۴بافق ، خیابان مسجد جامع ، پلاک ۳۳۱۱۳۸۹
۸شکوه گشتمحمود شکوهی بافقیشهاب الدین شکوهی بافقیتورگردانی ـ زیارتی۳۲۴۲۱۰۸۰۳۲۴۲۰۶۵۴بافق ، بلوار امام خمینی، روبروی بیت الرضا۱۳۸۹
۹خورشید میبدسید محمدحسین علویسیدمحمدحسین علویتورگردانی۳۲۳۴۱۰۰۴۳۲۳۴۱۰۰۵میبد، خیابان آیت ا… اعرافی، جنب املاک پارسیان۱۳۹۱
۱۰ایران گرد مهرمجید جوادی ندوشنمجید جوادی ندوشنتور گردانی۳۲۵۳۱۵۳۰۳۲۵۳۱۵۳۱مهریز،بلوار هفتم تیر، بعد از پمپ بنزین، روبروی مخابرات۱۳۹۳
۱۱اسطوره هشتممحبوبه السادات مظلومیمحبوبه السادات مظلومیتور گردانی۲-۳۲۴۳۱۷۳۱۳۲۴۲۷۹۴۹بافق- میدان ولیعصر- روبروی اداره راه و شهر سازی۱۳۹۴
۱۲اورازانجلال شهبازیالهام شهبازیتورگردانی۳۲۲۲۱۰۸۰۳۲۲۲۱۰۸۰اردکان- خیابان شهداء-جنب املاک پور گلابی۱۳۹۵
۱۳آسمان اردکان کویرحسین پیری اردکانیمهناز زاهدیتور گردانی۳۲۲۳۱۶۸۶۳۲۲۳۲۶۹۶اردکان- خیابان هفتم-جنب نانوایی۱۳۹۶
۱۴نگین کویر اردکانسید محسن پور مرتضویسید محسن پور مرتضویتور گردانی۳۲۲۵۹۰۰۲۳۲۲۵۹۶۴۰اردکان-خیابان شهید باهنر- نبش کوچه ۴۳۱۳۹۶
۱۵الماس سیرمحمد جواد کارگرمحمد جواد کارگرتور گردانی۳۲۳۲۹۹۹۰۳۲۳۲۹۹۹۰میبد- خیابان امام خمینی- سه راه سعیدی-جنب مخابرات۱۳۹۶
۱۶نارین سیر میبدمحمد حسین رحیمدلحسین عزیزیتورگردانی-  فروش بلیط۳۲۳۲۹۶۱۱۳۲۳۲۹۶۱۲میبد-خیابان امام- بالاتر از امامزاده سید صدر الدین قنبر۱۳۹۶
۱۷لوتوس مهرنگار ایساتیسمهدی فرزادپورمهدی فرزادپورتور گردانی۳۲۵۲۸۲۵۹۳۲۵۲۸۲۵۹مهریز-شهرک قدس- خیابان دارایی- روبروی ترمینال- مسافربری مهرنگار۱۳۹۶
۱۸تالی گشت کویرصدیقه گرانمایهسپیده حمیدیتورگردانی۳۲۴۷۰۵۶۸۳۲۴۷۰۵۶۸بهاباد- خیابان امام خمینی- روبروی کتابخانه فاطمیه۱۳۹۷
۱۹فردیس جهانگردی پارسمحمد حسین جعفر پورسارا قربانیتور گردانی۳۲۵۳۷۷۰۰۳۲۵۳۷۷۰۰مهریز- بغداد آباد- حسینیه باغ بهار- خیابان دهم فروردین- پلاک ۹۹۱۳۹۸