سینما جام جم یزد

آدرس: سینما جام جم یزد

 تعداد سالن ها : ۱ سالن با گنجایش ۴۰۰ صندلی

آدرس : یزد ، بلوار ۱۷ شهریور

تلفن:  ۳۷۲۵۲۵۶۰-۰۳۵