فرودگاه یزد

مرکز تلفن: ۳۱۰۱۰ – ۰۳۵

اطلاعات پرواز: ۱۹۹

آدرس: یزد – میدان صنعت – انتهای بلوار آزادگان – فرودگاه بین المللی شهید آیت الله صدوقی

yazd.airport.ir