مجتمع تجاری آریا

آدرس: صفائیه ، میدان اطلسی ، بلوار شهید قندی ، روبروی سینما تک