بازار امیر(موبایل و کامپیوتر)

آدرس: یزد ، خیابان کاشانی ، روبروی پارک هفت تیر ، بازار بزرگ امیر