مجتمع تجاری تفریحی ستاره

 آدرس :  یزد، بلوار طالقانی ، میدان آزادی