پاساژ شهاب(موبایل)

آدرس : یزد، خیابان کاشانی، جنب بیمارستان مجیبیان، مجتمع شهاب یزد
ساعت ارائه خدمات : از ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰ و از ساعت ۱۷ تا ۲۲
راه های دسترسی : ۰۳۵۳۶۲۸۵۹۷۷