فهرست راهنمای گزارش مردم شناسی شهرستان ابرکوه

ردیف

عنوان

تهیه کننده

۱٫

درخت پده

دینیار شهزادی

۲٫

درخت پده کهن هارونی ابرکوه

دینیار شهزادی

فهرست راهنمای گزارش مردم شناسی شهرستان اردکان

ردیف

عنوان

تهیه کننده

۱٫

پیرسبز زرتشتیان یزد

خبرگزاری جمهوری اسلامی

۲٫

مردم نگاری شهرستان اردکان

محمدرضا قرائی زاده

۳٫

آداب و رسوم عقدا

سیدمحمد طباطبائی

فهرست راهنمای گزارش مردم شناسی شهرستان تفت

ردیف

عنوان

تهیه کننده

۱٫

آب و آبیاری در شهرستان تفت

سیدعلی اصغر شریعت زاده

۲٫

مردم نگاری شهرستان تفت

سید امیرعلی نصیب

۳٫

طرح موزه مردم شناسی تفت

فهرست راهنمای گزارش مردم شناسی شهرستان خاتم

ردیف

عنوان

تهیه کننده

۱٫

مردم نگاری شهرستان خاتم

فهرست راهنمای گزارش مردم شناسی شهرستان اشکذر

ردیف

عنوان

تهیه کننده

۱٫

بررسی توانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی روستای ابراهیم آباد رستاق

محمدرضا شمسی نژاد

۲٫

فرهنگ و گویش محلی اشکذر

مهدی جعفری نسب

فهرست راهنمای گزارش مردم شناسی شهرستان مهریز

ردیف

عنوان

تهیه کننده

۱٫

پژوهشی در ادب عام مهریز

الهام جلوداری

۲٫

انسان محیط دانشی (آسمان)

مجید صفی نیا

۳٫

گزارش شناسایی درخت سرو منگاباد

حسین گرگوئی، سیده سمیه هاشمی

۴٫

گزارش شناسایی درخت چنار تنگ چنار

حسین گرگوئی، سیده سمیه هاشمی

۵٫

پژوهشهای مردم شناسی مردم نگاری

محمدسعید جانب الهی

۶٫

آسیاب آبی طزنج

کامبیز ابراهیمی

۷٫

معرفی موزه مردم شناسی مهریز

حسین گرگوئی

فهرست راهنمای گزارش مردم شناسی شهرستان میبد

ردیف

عنوان

تهیه کننده

۱٫

کشاورزی سنتی در شهرستان میبد

۲٫

پرسشنامه گویشهای مردم میبد

علوی کیا

۳٫

بخشی از مونوگرافی میبد

سعید جانب الهی

۴٫

بررسی یک نمونه مهاجرت در میبد

سعید جانب الهی

فهرست راهنمای گزارش مردم شناسی شهرستان یزد

ردیف

عنوان

تهیه کننده

۱٫

پژوهش پیرامون نظامهای بهره برداری سنتی از منابع و ذخائر آب

محمدسعید جانب الهی

۲٫

بررسی مطالعه قنوات یزد

سیداحمد میرباقری

۳٫

قنات

حاج محمدرضا فیاضی

۴٫

متن وقفنامه حاج محمد صادق ناجی تهرانی

رضا ابوئی

۵٫

مجموعه مقالات همایش بین المللی انسان و آب

مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی

۶٫

فرهنگ قنات از قلم فرزند قنات

سیدعلی اکبر خدائی

۷٫

آب در فرهنگ مردم یزد

قمر سعیدی

۸٫

آئین نامه ها و مراسم سنتی زرتشتیان ایران

کورش نیکنام

۹٫

فرهنگ و پوشاک زرتشتیان یزد

منیژه فرقانی

۱۰٫

زرتشتیان (مراسم)

۱۱٫

قبالجات

۱۲٫

دستنوشته قدیمی

۱۳٫

پژوهش در زمینه انسان، محیط، دانش (آلمان)

مجید صفی نیا یزدی

۱۴٫

پژوهشی پیرامون بازیهای محلی استان یزد

علی اکبر شریعتی

۱۵٫

دانش عمومی

محمدرضا قرائی زاده

۱۶٫

فرم پرسشنامه برای شناسایی گویشهای ایران

۱۷٫

دیوان اشعار محمد قیصری (واصل)

محمد قیصری

۱۸٫

از پنجه مریم تا جنین آزمایشگاهی

دکتر جلال مجیبیان

۱۹٫

ستی پیر یا قلعه اسدان

خبرگزاری جمهوری اسلامی

۲۰٫

فرهنگ مردم در جریاد استان یزد

ملیحه خوش خلق

۲۱٫

امام علی در فرهنگ مردم یزد

سیدعباس هاشمی پور

۲۲٫

بررسی میزان رضایت مندی شغلی کارکنان میراث فرهنگی استان یزد

محمدرضا شجاع

۲۳٫

صورت بازارچه شهری محمدعلی

۲۴٫

شهر احوال جیحون یزدی

۲۵٫

بررسی پاره ای از زمینه های اشتغال در استان یزد

احمدعلی سلیمی ندوشن

۲۶٫

یزد در آئینه مطبوعات

روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی

۲۷٫

یزد در آئینه مطبوعات

روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی

۲۸٫

کلاس آموزش نهضت سواد آموزی

۲۹٫

شیوه نامه گردآوری نمونه های گویشی

۳۰٫

گیاهان سنتی یزد

دینیار شهزادی

۳۱٫

نگاهی به پشینیه مازاری در شهر یزد

۳۲٫

تغییرکاربری یک کارگاه مازاری

۳۳٫

مراسم ماه محرم و نخل گردانی

محمدحسن ملک ثابت

۳۴٫

ویژگیهای عناصر بصری و نمادهای نخل

حمید وفایی شاهی

۳۵٫

پژوهش مردم شناسی بازار یزد

فروغ السادات اختری

۳۶٫

بازار یزد پیدایش پویش و کارهای آن

محمدحسین سرآیی

۳۷٫

مردم نگاری شهر یزد

۳۸٫

مردم نگاری مقنی های استان یزد

۳۹٫

مسکن در استان یزد

سیدعلی اصغر شریعت زاده

۴۰٫

ضرورت و اهمیت بادگیر

۴۱٫

پژوهش در مسکن مناطق کویری ایران

محمد ابوالفضلی

۴۲٫

مردم و مکتب داران

محمدرضا قرائی زاده

۴۳٫

پژوهش و تعلیم و تعلم در مکتب خانه های قدیم استان یزد

محمدرضا قرائی زاده

۴۴٫

موزه آب یزد

مهندسین مشاور شالوده

۴۵٫

سیک

الهام جلوداری

جهت استفاده از مطالب گزارشات به مرکز اسناد سازمان مراجعه فرمائید .